مصوبات
مصوبات
۴
تیر

مصوبه شورای عالی شهرسازی در خصوص طرح توسعه جامع ناحیه مرند

در این مطلب مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه مرند شماره ۹۱/۳۰۰/۳۶۸۷۵ موردبررسی قرارگرفته شده و متن آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع)…

مصوبات
۴
تیر

مصوبه شورای عالی شهرسازی در خصوص طرح توسعه جامع ناحیه اهر

در این مطلب موضوع مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه اهر شماره ۹۱/۳۰۰/۳۶۸۷۷ موردبررسی قرارگرفته و متن آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع)…

مصوبات
۴
تیر

مصوبه شورای شهرسازی در خصوص الحاق اراضی دهلکوه به بیرجند

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی دهلکوه به محدوده بیرجند شماره ۹۱/۳۰۰/۳۶۹۱۷ توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی دهلکوه به محدوده بیرجند استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان…

مصوبات
۴
تیر

مصوبه در خصوص اصلاحیه مصوبه شهرک نمونه گردشگری زرندیه

در این مطلب مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاحیه مصوبه شهرک نمونه گردشگری زرندیه شماره ۹۱/۳۰۰/۳۶۹۱۵ توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاحیه مصوبه شهرک نمونه گردشگری زرندیه شماره ۹۱/۳۰۰/۳۶۹۱۵ استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی…

مصوبات
۸
خرداد

لغو بند (۶) تصمیم نامه شماره ۴۴۵۶۹/ت ۴۸۱۱۹ ن مورخ ۱۳۹۱/۳/۷

در این مطلب لغو بند (۶) تصمیم نامه شماره ۴۴۵۶۹/ت ۴۸۱۱۹ ن مورخ ۱۳۹۱/۳/۷ شماره ۵۳۸۷۰/ت ۴۸۱۱۹ ن موردبررسی قرارگفته و متن آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. لغو بند (۶) تصمیم نامه شماره ۴۴۵۶۹/ت ۴۸۱۱۹ ن نهاد ریاست جمهوری دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری …

مصوبات
۲۹
اردیبهشت

شمول تسهیلات تبصره ۶ ماده ۵۱ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری

موضوع شمول تسهیلات تبصره ۶ ماده ۵۱ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری در این مطلب توسط کارشناسان رسمی دادگستری موردبررسی واقع گشته و متن آن نسز آورده شده است. شمول تسهیلات مذکور در تبصره ۶ ماده ۵۱ آیین‌نامه زمین شهری هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۸٫۴٫۳ بنا به پیشنهاد شماره ۱٫۹۰۰ مورخ…

مصوبات
۱۹
اردیبهشت

اجازه به وزارت جهت کلیه معاملات و هزینه‌ها جهت بازسازی مناطق زلزله‌زده طبس

در این مطلب موضوع دادن اجازه به وزارت مسکن و شهرسازی در مورد نحوه کلیه معاملات و پرداخت هزینه‌های لازم جهت بازسازی مناطق زلزله‌زده طبس که یکی از مصوبه‌های دولت موقت می‌باشد موردبررسی قرارگرفته و متن آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. مصوبه هیئت‌وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی…

مصوبات
۱۸
اردیبهشت

تغییرات اعمال‌شده در تقویم رسمی کشور برای سال ۱۳۹۲

در این مطلب تغییرات اعمال‌شده در تقویم رسمی کشور برای سال ۱۳۹۲ هجری شمسی به شماره ۸۴۳۷/۹۱/دش موردبررسی قرار‌گرفته و متن آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. تغییرات اعمال‌شده در تقویم رسمی کشور برای سال ۱۳۹۲ هجری شمسی مصوب جلسه ۷۱۷ مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۴ شورای عالی انقلاب…

مصوبات
۱۷
اردیبهشت

تعیین بهای اراضی در شهرهای مشمول ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهرسازی

در این مطلب موضوع تعیین بهای اراضی در شهرهای مشمول ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهرسازی مصوب ۱۳۴۷ برای سال ۱۳۶۹ موردبررسی قرارگرفته و متن اصلی آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. متن تصویب‌نامه هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۹٫۷٫۱۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۲۷٫۱٫۳٫۳۴ مورخ…

مصوبات
۱۷
اردیبهشت

تصویب‌نامه شورای عالی فضای مجازی در خصوص اختیارات کمیسیون امنیت فضای مجازی

در این مطلب کارشناسان رسمی دادگستری موضوع "تصویب‌نامه شورای عالی فضای مجازی در خصوص شرح وظایف، اختیارات و اعضای کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور" به شماره ۹۱۱۸۳/۰۱/ش را موردبررسی قرار داده و متن کامل آن آورده شده است. تصویب‌نامه شورای عالی فضای مجازی در مورد ساختار و تشکیلات مرکز…

با بیش از 10 سال تجربه ما اطمینان می دهیم که بهترین راهنمایی را دریافت کنید