مصوبات
مصوبات
۱۷
اردیبهشت

تصویب‌نامه راجع به میزان جرائم تخلفات فصل هشتم قانون نظام صنفی

در این مطلب موضوع "تصویب‌نامه راجع به میزان جرائم تخلفات مندرج در فصل هشتم قانون نظام صنفی" به شماره ۳۲۵۳۳/ت ۳۷۰۲۰ هـ موردبررسی قرارگرفته شده و متن آن و میزان جرائم تخلفات نیز توسط کارشناسان رسمی دادگستری آورده شده است. تصویب‌نامه راجع به میزان جرائم تخلفات مندرج در فصل هشتم…

مصوبات
۱۷
اردیبهشت

تصویب‌نامه درخصوص کاهش سود بازرگانی لاستیک

در ابن مطلب کارشناسان رسمی دادگستری موضوع تصویب‌نامه در خصوص کاهش سود بازرگانی لاستیک به شماره ۱۵۴۹۰۷/ت ۴۷۹۱۷ هـ را موردبررسی قرار داده و متن آن را آورده‌اند. وزارت صنعت، معدن و تجارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۸/۳ به…

مصوبات
۱۷
اردیبهشت

تصویب‌نامه درخصوص قیمت‌گذاری اقلامی که با نرخ ارز مرجع وارد می‌شوند

دز مطلب زیر تصویب‌نامه در خصوص قیمت‌گذاری اقلامی که با نرخ ارز مرجع وارد می‌شوند شماره ۱۳۴۲۶۸/ت ۴۷۸۹۸ هـ موردبررسی قرار‌گرفته و متن آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری آورده شده است. تصویب‌نامه در خصوص قیمت‌گذاری اقلامی که با نرخ ارز مرجع وارد می‌شوند وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور…

۱۷
اردیبهشت

تصویب‌نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات

در مطلب زیر تصویب‌نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ به شماره ۱۶۳۷۳۵/ت ۴۸۵۶۷ هـ موردبررسی قرارگرفته و متن آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. تصویب‌نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات…

مصوبات
۱۷
اردیبهشت

تصویب‌نامه تعیین سود بازرگانی کالاهای دارویی واردشده برای بیماران صعب‌العلاج

در مطلب ذیل تصویب‌نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی کالاهای دارویی و پزشکی واردشده توسط هیئت‌امنای صرفه‌جویی ارزی برای بیماران صعب‌العلاج به شماره ۱۵۸۱۵۰/ت ۴۷۲۴۱ هـ موردبررسی واقع‌شده و متن کامل آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. تصویب‌نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی کالاهای دارویی و…

مصوبات
۱۷
اردیبهشت

تصویب‌نامه درخصوص تعیین سود بازرگانی کاغذ روزنامه

در این مطلب موضوع تصویب‌نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی کاغذ روزنامه شماره ۱۳۵۰۶۲/ت ۴۷۹۱۷ هـ موردبررسی قرارگرفته و متن آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری‌شده است. تصویب‌نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی کاغذ روزنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۹…

مصوبات
۱۷
اردیبهشت

تصویب‌نامه انتقال صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع فولاد به وزارت تعاون

در مطلب ذیل تصویب‌نامه در خصوص انتقال صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع فولاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره ۱۴۱۵۹۸ /ت ۴۵۳۵۲ هـ موردبررسی واقع‌شده و متن آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. تصویب‌نامه در خصوص انتقال صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع فولاد به وزارت…

مصوبات
۱۷
اردیبهشت

تصویب‌نامه در خصوص افزایش یک معاونت به سازمان استاندارد ایران

در این مطلب تصویب‌نامه در خصوص افزایش یک معاونت به سازمان ملی استاندارد ایران به شماره ۱۵۸۱۶۷/ت ۴۸۴۸۷ هـ بررسی‌شده و متن آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. تصویب‌نامه در خصوص افزایش یک معاونت به سازمان ملی استاندارد ایران معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور…

مصوبات
۱۶
اردیبهشت

تصویب‌نامه الحاقیه به ماده (۵) اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون

در این مطلب موضوع تصویب‌نامه در مورد الحاق یک بند به ماده (۵) اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون شماره ۱۴۹۶۲۹/ت ۴۸۳۶۵ هـ موردبررسی قرار‌گرفته و متن آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری آورده شده است. تصویب‌نامه در مورد الحاق یک بند به ماده (۵) اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری وزارت تعاون، کار…

مصوبات
۱۶
اردیبهشت

تصویب‌نامه در خصوص حذف شرکت‌های زیرمجموعه وزارت مسکن و شهرسازی

در مطلب زیر موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۹۰۲۲/ت ۴۳۵۴۱ ه‍ ۱۳۸۸/۷/۲۷ در خصوص حذف شرکت‌های زیرمجموعه وزارت مسکن و شهرسازی موردبررسی قرار‌گرفته و متن کامل آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. حذف شرکت‌های زیرمجموعه وزارت مسکن و شهرسازی وزارت مسکن و شهرسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی…

با بیش از 10 سال تجربه ما اطمینان می دهیم که بهترین راهنمایی را دریافت کنید