مصوبات
مصوبات
۲۹
بهمن

دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون

دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون که (مصوب ۷۸/۷/۵ انجمن نظارت بر انتخابات) می‌باشد توسط کارشناسان رسمی دادگستری به‌طور کامل شرح داده می‌شود. مقدمه در اجرای مفاد ماده (۲۸) آئین‌نامه اجرائی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ ۱۳۷۱/۵/۱۴ هیئت‌وزیران انجمن نظارت بر انتخابات…

مصوبات
۲۹
بهمن

دستورالعمل نحوه وصول و تقسیط جریمه بیمه‌نامه شخص ثالث

دستورالعمل نحوه وصول و تقسیط جریمه بیمه‌نامه شخص ثالث ابلاغ شد و توسط کارشناسان رسمی دادگستری شرح داده می‌شود. مقدمه وزارت امور اقتصادی و دارایی دستورالعمل نحوه وصول و تقسیط مبلغ موضوع‌بند ب ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث…

مصوبات
۲۲
بهمن

تصویب‌نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت نیرو

تصویب‌نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت نیرو شماره ۱۵۵۷۸۸/ت ۴۸۵۲۷ هـ توسط کارشناسان رسمی دادگستری جمع‌آوری و در متن ذیل شرح داده‌شده است. تصویب‌نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت نیرو وزارت نیرو ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیئت‌وزیران ( وزارت نیرو ) در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۳…

مصوبات
۲۲
بهمن

تصویب‌نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت کشور

تصویب‌نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت کشور شماره ۱۵۵۷۸۲/ت ۴۸۵۲۷ هـ توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و در متن زیر شرح داده می‌شود. وزارت کشور - معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۳ بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی…

مصوبات
۲۲
بهمن

تصویب‌نامه تعیین بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی

تصویب‌نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی شماره ۱۵۵۶۵۴/ت ۴۸۵۲۷ هـ توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و در متن زیر آورده شده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۳ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی…

مصوبات
۲۲
بهمن

تصویب‌نامه تعیین بسته اجرایی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات

تصویب‌نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات شماره ۱۵۵۷۵۰/ت ۴۸۵۲۷ هـ توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و در متن زیر آورده شده است وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۳ بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و…

مصوبات
۲۲
بهمن

تصویب‌نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت آموزش‌وپرورش

تصویب‌نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت آموزش‌وپرورش شماره ۱۵۵۷۶۰/ت ۴۸۵۲۷ هـ توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و در متن زیر شرح داده می‌شود. وزارت آموزش‌وپرورش ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۳ بنا به پیشنهاد وزارت آموزش‌وپرورش و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی…

مصوبات
۲۲
بهمن

تصویب‌نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت جهاد کشاورزی

تصویب‌نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت جهاد کشاورزی شماره ۱۵۵۷۳۶/ت ۴۸۵۲۷ هـ توسط گروه کارشناسان رسمی دادگستری جمع‌آوری و در متن ذیل شرح داده‌شده است. وزارت جهاد کشاورزی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۳ بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تأیید معاونت…

مصوبات
۲۲
بهمن

ضوابط مناطق آزاد | کارشناسان رسمی دادگستری

ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴ موضوعی است که کارشناسان رسمی دادگستری به آن می‌پردازند. فصل اول ـ تعاریف ماده ۱ ـ در این تصویب‌نامه واژه‌های زیر به‌جای عبارت‌های مشروح مربوط به کار می‌رود ۱ ـ ۱…

مصوبات
۱۷
بهمن

راهبردها و اقدامات ملی مربوط به جلوگیری از کاهش نرخ باروری

راهبردها و اقدامات ملی مربوط به جلوگیری از کاهش نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزه‌های اسلامی و اقتضائات راهبردی کشور شماره ۸۴۲۳/۹۱/دش(مصوبه جلسات ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱ و ۷۱۲ مورخ ۱۳۹۱/۱/۲، ۱۳۹۱/۲/۵، ۱۳۹۱/۲/۱۹ و ۱۳۹۱/۳/۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) توسط کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر شرح داده می‌شود.…

با بیش از 10 سال تجربه ما اطمینان می دهیم که بهترین راهنمایی را دریافت کنید