مصوبات
مصوبات
۱۵
بهمن

اصول ضوابط و مقررات ‌هویت ‌بخشی‌ به ‌سیما و کالبد شهری و روستایی کشور

اصول ضوابط و مقررات ‌هویت ‌بخشی‌ به ‌سیما و کالبد شهری و روستایی کشور توسط کارشناسان رسمی دادگستری جمع‌آوری و در مطلب ذیل شرح داده‌شده است. «اصول کلی ضوابط و مقررات ‌هویت ‌بخشی‌ به ‌سیما و کالبد شهرها و روستاهای کشور» (موضوع‌بند «ب» ماده ۱۳۷ قانون برنامه سوم) ۱ -…

مصوبات
۱۵
بهمن

اصلاحیه مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح راهبردی ساختاری

اصلاحیه مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح راهبردی ساختاری (جامع) شهر کوهسار شماره۹۱/۳۰۰/۴۹۰۳۶ واقع در حوزه شهری هشتگرد و نظرآباد توسط کارشناسان رسمی دادگستری جمع‌آوری و در زیر شرح داده‌شده است. استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز : با توجه…

مصوبات
۱۵
بهمن

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح جامع شهر رضی

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر رضی شماره ۹۱/۳۰۰/۴۹۱۱۸ توسط گروه کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و به‌صورت متن زیر آورده شده است. مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر رضی شماره ۹۱/۳۰۰/۴۹۱۱۸ استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و…

مصوبات
۱۵
بهمن

اصلاح اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات ایران | کارشناسان رسمی دادگستری

اصلاح اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات ایران شماره ۱۲۱۶۸۴/ت ۴۷۸۳۳ ه توسط کارشناسان رسمی دادگستری جمع‌آوری و در مطلب زیر شرح داده‌شده است. اصلاح اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات ایران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۵ بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده‌واحده…

با بیش از 10 سال تجربه ما اطمینان می دهیم که بهترین راهنمایی را دریافت کنید