مصوبات
مصوبات
۱۶
اردیبهشت

تصویب‌نامه در خصوص ثبت قایق‌های تفریحی و صیادی

در مطلب زیر موضوع تصویب‌نامه در خصوص ثبت قایق‌های تفریحی و صیادی جدید بنزینی و جایگزینی موتورهای آن‌ها از ابتدای سال ۱۳۹۲ برای موتورهای چهارزمانه بنزینی موردبررسی قرار‌گرفته و متن آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. تصویب‌نامه در خصوص ثبت قایق‌های تفریحی و صیادی جدید بنزینی…

مصوبات
۱۶
اردیبهشت

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان ری

در این مطلب موضوع تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان ری شماره ۱۲۴۴۱۳/ت ۴۶۹۵۲ ک موردبررسی قرار‌گرفته و متن آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان ری‌ وزارت کشور - وزیران عضـو کمیسـیون سیاسی و دفـاعی در جـلسه مـورخ…

مصوبات
۱۶
اردیبهشت

تصویب‌نامه در خصوص توزیع کل اعتبار خارج از شمول مربوط به اعتبارات ملی

در این مطلب موضوع تصویب‌نامه در خصوص توزیع کل اعتبار خارج از شمول مربوط به اعتبارات ملی بابت هر دستگاه اجرایی موردبررسی قرارگرفته و متن آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. تصویب‌نامه در خصوص توزیع کل اعتبار خارج از شمول مربوط به اعتبارات ملی هیئت‌وزیران در…

مصوبات
۱۶
اردیبهشت

تصویب‌نامه در خصوص تعهدات بیمه‌ای (۹) قلم دارو و برخی موارد دیگر

در مطلب زیر موضوع تصویب‌نامه در خصوص تعهدات بیمه‌ای ۹ قلم دارو، داروی ویال سفتریاکسون، هزینه لوازم مصرفی تزریق دفرکسامین و تعرفه خدمات اعمال جراحی سوختگی موردبررسی قرارگرفته و متن آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری‌شده است. تصویب‌نامه در خصوص تعهدات بیمه‌ای ۹ قلم دارو، داروی ویال سفتریاکسون، هزینه لوازم…

مصوبات
۱۶
اردیبهشت

تصویب‌نامه شماره ۱۶۱۴۶۹/ت ۴۸۴۵۳ هـ در خصوص اعطاء نشان‌های دولتی

در مطلب زیر موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۱۴۶۹/ت ۴۸۴۵۳ هـ در خصوص اعطاء نشان‌های دولتی درجه‌یک خدمت به آیت‌الله... محمدعلی تسخیری، درجه‌یک فرهنگ و هنر به آقای محمدعلی کشاورز، درجه‌یک شجاعت به آقای محمد بنا، درجه سه شجاعت به آقای کوروش باقری و درجه سه جمهوری اسلامی ایران به آقای داویدنیه…

مصوبات
۱۶
اردیبهشت

تصویب تعاریف محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها مورد عمل قانون زمین‌شهری

در این مطلب موضوع تصویب تعاریف محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها مورد عمل قانون زمین شهری موردبررسی قرارگرفته و متن آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. تصویب تعاریف حریم استحفاظی شهرها مورد عمل قانون زمین شهری هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۷٫۱۲٫۱۰ با توجه به پیشنهاد…

مصوبات
۱۶
اردیبهشت

تصویب‌نامه تغییر دستگاه اجرایی طرح بهسازی محور رامهرمز ـ میداود ـ باغملک

در مطلب زیر موضوع تصویب‌نامه در مورد تغییر دستگاه اجرایی طرح بهسازی محور رامهرمز ـ میداود ـ باغ‌ملک شماره ۱۲۰۲۳۵/ت ۴۸۳۳۳ هـ موردبررسی قرارگرفته و متن کامل آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. وزارت راه و شهرسازی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیئت‌وزیران در جلسه‌ای…

مصوبات
۴
اردیبهشت

الحاق تبصره ۸ به ماده ۵۱ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری

در پی مشکلات پیش‌آمده در اجرای ماده ۵۱ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۸٫۱٫۲۳ الحاقیه را به این آیین‌نامه افزودند که در این مطلب متن آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری آورده شده است. هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۸٫۱٫۲۳ بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی تصویب نمودند:…

مصوبات
۴
اردیبهشت

بخشنامه در خصوص اعطا مرخصی به زندانیان محکوم‌به مالی

بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۷۸۹/۹۰۰۰ در خصوص اعطا مرخصی به زندانیان محکوم‌به مالی توسط کارشناسان رسمی دادگستری آورده شده است. بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۷۸۹/۹۰۰۰ - ۱۳۹۰/۳/۱ در خصوص اعطا مرخصی به زندانیان بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۷۸۹/۹۰۰۰ تاریخ ۱۳۹۰/۳/۱ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۷۸۹/۹۰۰۰ ـ <1390/3/1 ریاست محترم قوه قضائیه جهت…

مصوبات
۴
اردیبهشت

بخشنامه شماره ۵۱۵۳/۸۶/۱ ـ ۱۳۸۶/۵/۸ ریاست محترم قوه قضائیه

در این مطلب بخشنامه شماره ۵۱۵۳/۸۶/۱ ـ ۱۳۸۶/۵/۸ ریاست محترم قوه قضائیه و متن کامل آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری آورده شده است. بخشنامه شماره ۵۱۵۳/۸۶/۱ ـ ۱۳۸۶/۵/۸ ریاست محترم قوه قضائیه مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر بخشنامه شماره ۵۱۵۳/۸۶/۱ ـ ۱۳۸۶/۵/۸ ریاست محترم قوه قضائیه جهت…

با بیش از 10 سال تجربه ما اطمینان می دهیم که بهترین راهنمایی را دریافت کنید