مقالات
مقالات
۱۵
بهمن

اصل صحت | کارشناسان رسمی دادگستری

اصل صحت عنوان مقاله ایست که توسط دکتر حسین فریار پژوهشگر موسسه حقوق تطبیقی زیر نظر استاد دکتر گرجی نوشته‌شده و توسط کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر آورده می‌شود. نوشته: دکتر حسین فریار پژوهشگر موسسه حقوق تطبیقی زیر نظر: استاد دکتر گرجی ۱- معانی اصل صحت اصل صحت یا…

مقالات
۱۵
بهمن

اوتانازیا و یا قتل از روی ترحم | کارشناسان رسمی دادگستری

اوتانازیا و یا قتل از روی ترحم عنوان مقاله ایست نوشته لیلا انتظاری کارشناس رسمی دادگستری که به شرح زیر آورده شده است. تعریف و مفهوم اوتانازیا Euthanasia واژه اوتانازیا ریشه در زبان یونانی دارد. [EU] به معنی خوب و Thanatos به معنای مرگ است. و اوتانازیا یعنی خاتمه دادن به…

مقالات
۱۵
بهمن

اهمیت ذاتی قانون و فنون قانون‌گذاری از نظر دکتر کاتوزیان

اهمیت ذاتی قانون و فنون قانون‌گذاری عنوان مقاله حاضر در شماره ۲۴ نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری (تیرماه ۱۳۷۷) انتشاریافته است و موضوع سخنرانی جناب استاد دکتر ناصر کاتوزیان در می‌باشد. نظر به درخواست تعدادی از همکاران و اهمیت موضوع، عین متن مقاله توسط گروه کارشناسان رسمی دادگستری تقدیم می‌گردد. مقدمه: همه…

مقالات
۱۵
بهمن

اقسام وصیت‌نامه | کارشناسان رسمی دادگستری

اقسام وصیت‌نامه که به سه قسم می‌باشد توسط کارشناسان رسمی دادگستری به شرح زیر آورده شده است. اقسام وصیت‌نامه عبارت‌اند از : وصیت خود نوشته وصیت سری وصیت رسمی وصیت خود نوشته وصیت‌نامه خود نوشت سند عادی است. وارثان موصی و سایر کسانی که در مقابل آن قرار می‌گیرند می‌توانند…

مقالات
۱۵
بهمن

افزایش سن ازدواج ، کاهش سن جرم | کارشناسان رسمی دادگستری

افزایش سن ازدواج ، کاهش سن جرم عنوان مقاله ایست نوشته مفسر سایت دادگستری تهران که توسط کارشناسان رسمی دادگستری به گردآوری و در متن زیر آورده شده است. افزایش سن ازدواج ، کاهش سن جرم از دید کارشناسان کارشناسان معتقدند با افزایش متوسط سن ازدواج جوانان، سن جرائمی مانند…

مقالات
۱۴
بهمن

افتراق دعوای خلعید با دعوای تخلیه و دعوای تصرف عدوانی

افتراق دعوای خلعید با دعوای تخلیه و دعوای تصرف عدوانی و نکات ریز آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری به شرح زیر آورده می‌شود. روش صحیح برخورد با افتراق دعوای خلعید با دعوای تخلیه و دعوای تصرف عدوانی عدم آگاهی از افتراق دعوای خلعید با دعوای تخلیه و دعوای تصرف عدوانی…

با بیش از 10 سال تجربه ما اطمینان می دهیم که بهترین راهنمایی را دریافت کنید