مقالات
مقالات
۲۱
بهمن

دعاوی قابل‌رسیدگی در شوراهای حل اختلاف | کارشناسان رسمی دادگستری

دعاوی قابل‌رسیدگی در شوراهای حل اختلاف در متن زیر توسط کارشناسان رسمی دادگستری موردبررسی قرار می‌گیرد. ماده ۱۱ ) قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضای شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید. دعاوی قابل‌رسیدگی در شوراهای حل اختلاف عبارت‌اند از : دعوای مالی در روستا…

مقالات
۲۱
بهمن

شرایط و موجبات حد در شرب خمر | کارشناسان رسمی دادگستری

شرایط و موجبات حد در شرب خمر مقاله ایست نوشته دکتر فتوت سوادکوهی که توسط کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر آورده شده است. مسکر در شرب خمر یعنی چه؟ سکر به معنی مستی و حالتی است که میان انسان و عقل او عارض می‌شود یا قرار می‌گیرد و یا…

۲۰
بهمن

مراحل خسارت مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

مراحل و مدارک موردنیاز در خصوص مراحل خسارت مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان توسط کارشناسان رسمی دادگستری جمع‌آوری‌شده و در متن زیر آورده شده است. مراحل خسارت مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان عبارت‌اند از: اخذ نامه کتبی از بیمه‌گذار مبنی بر اعلام وقوع حادثه منجر به خسارت (جانی…

مقالات
۲۰
بهمن

سینما و اثرش بر رفتارهای ضداجتماعی | کارشناسان رسمی دادگستری

در این قسمت کارشناسان رسمی دادگستری مقاله‌ای در خصوص سینما و اثرات آن نوشته دکتر رضا مظلومان را آورده‌اند. مقدمه سینما یکی از بزرگ‌ترین نشانه‌های تمدن است که از دیرزمان اثرات نیک و بدش موضوع بحث و گفتگوی مختلف علمی بوده و نظریات فراوانی در اطرافش ابرازشده است. این پدیده…

مقالات
۲۰
بهمن

نحوه تنظیم سفته چگونه است؟ |کارشناسان رسمی دادگستری

در این قسمت کارشناسان رسمی دادگستری نحوه تنظیم سفته را شرح می‌دهند. مواردی که در تنظیم سفته باید رعایت شود: طبق ماده ۳۰۸ سفته، در تنظیم سفته علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ بوده و علاوه بر این، اطلاعات زیر هم‌روی آن ثبت شود: مبلغی که باید پرداخت…

مقالات
۲۰
بهمن

نفقه حقی برای بخشیدن یا گرفتن؟ | کارشناسان رسمی دادگستری

نفقه حقی برای بخشیدن یا گرفتن عنوان مقاله ایست نوشته فاطمه امیری که به کوشش گروه کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر گردآوری و آورده شده است. مقدمه در جامعه‌ای که حق طلاق به مرد قدرت و اختیاری بخشیده است که حتی بدون ارائه هیچ دلیل و مدرکی قادر به…

مقالات
۲۰
بهمن

نقش قرارداد کار در تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما چیست؟

نقش قرارداد کار در تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما عنوان مقاله ایست نوشته دکتر عزت‌الله عراقی و برگرفته از نشریه مأوی که به کوشش کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر آورده شده است. مقدمه روابط میان کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار موردتوجه است و…

مقالات
۲۰
بهمن

نقدی بر قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات

نقدی بر قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات عنوان مقاله ایست نوشته کامران اکرمی افشار که به کوشش کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر آورده شده است. نقدی بر قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات با اصلاحات بعدی کلمات کلیدی: قانون حفظ اراضی اراضی زراعی اصل مالکیت قطب‌های…

مقالات
۲۰
بهمن

نقدی تحلیلی بر قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶

نقدی تحلیلی بر قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶ توسط کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر شرح داده می‌شود. چکیده: هرچند قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶ درباره روابط موجر و مستأجر ناظر به اجاره‌های پیش از تصویب قانون روابط موجر و مستأجر نیست، اجرای آم نسبت به…

مقالات
۲۰
بهمن

نقدی بر نظر گروه‌های مشورتی در خصوص نسخ قسمتی از ماده ۳۸ قانون آئین دادرسی کیفری

نقدی بر نظر گروه‌های مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری قسمتی از ماده ۳۸ قانون آئین دادرسی کیفری عنوان مقاله ایست نوشته دکتر محمد آشوری دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی که توسط کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر آورده شده است. پاسخ کمیسیون‌های مشورتی آئین دادرسی کیفری و کیفر اختصاصی…

با بیش از 10 سال تجربه ما اطمینان می دهیم که بهترین راهنمایی را دریافت کنید