مقالات
مقالات
۱۹
بهمن

روش تعیین نام شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در ادارات ثبت

روش ثبت تعیین نام شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری که در نظر است در تهران و یا در ادارات ثبت شهرستان‌ها به ثبت برسد، فقط در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی انجام می‌شود که توسط کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر توضیح داده می‌شود. اقدام‌های این مرحله به شرح…

مقالات
۱۹
بهمن

روایاتی مربوط به ازدواج موقت | کارشناسان رسمی دادگستری

روایاتی مربوط به ازدواج موقت عنوان مقاله ایست نوشته علامه طباطبایی و بر گرفته از ترجمه المیزان ج ۴ ص ۴۶۰ که به کوشش کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و در متن زیرآورده شده است. در کافی به سند خود از ابی بصیر روایت کرده که گفت: من از امام ابی جعفر…

مقالات
۱۹
بهمن

روش صدور و ارسال آگهی ثبت تأسیس و تغییرات

روش صدور و ارسال آگهی ثبت تأسیس و تغییرات شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجارتی به ادارات روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار به کوشش کارشناسان رسمی دادگستری جمع‌آوری به‌صورت متن زیر نگارش و آورده شده است. اقدام اساسی جهت صدور و ارسال آگهی ثبت تأسیس و تغییرات: کنترل در پرداخت حق…

مقالات
۱۹
بهمن

روش رسیدگی و ثبت صورت‌جلسات مجمع عمومی فوق‌العاده

روش رسیدگی و ثبت صورت‌جلسات مجمع عمومی فوق‌العاده توسط کارشناسان رسمی دادگستری و طبق ماده ۱ الی ۱۳ قانون ثبت شرکت‌ها مواد ۷۱ الی ۱۰۶ و ۱۵۷ الی ۲۳۱ قانون تجارت) به شرح زیر آورده شده است. مجمع عمومی فوق‌العاده و وظایف آن: طرز رسیدگی عیناً مشابه رسیدگی در مجامع…

مقالات
۱۸
بهمن

روش رسیدگی و ثبت صورت‌جلسات مجمع عمومی عادی

روش رسیدگی و ثبت صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی شرکت‌های سهامی ثبت‌شده با تابعیت خارجی و ایرانی. (قانون ثبت شرکت‌ها ماده ۱ الی ۱۲ مواد ۷۱ الی ۱۰۶ و ۱۴۴ الی ۱۵۶ قانون تجارت) توسط کارشناسان رسمی دادگستری به شرح ذیل آورده شده است. ثبت تغییرات شرکت‌های خارجی در ایران: هر…

مقالات
۱۸
بهمن

روش در اختیار قرار دادن پرونده شرکت جهت مطالعه

روش در اختیار قرار دادن پرونده شرکت جهت مطالعه موضوعی است که کارشناسان رسمی دادگستری به بررسی آن پرداخته و به شرح زیر در اختیار متقاضیان قرار داده‌اند. روش در اختیار قرار دادن پرونده شرکت به عموم افراد و تهیه فتوکپی و مصدق نمودن اوراق پرونده و تحویل به ذینفع…

مقالات
۱۸
بهمن

روش تفکیک املاک | کارشناسان رسمی دادگستری

روش تفکیک املاک موضوعی است که کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر به توضیح آن می‌پردازند. مقدمه اصطلاح تفکیک در حقوق جدید ایران پدید آمده و به مفهوم افراز و تقسیم نزدیک است. لکن با آن‌ها فرق دارد زیرا همان‌گونه که در مبحث قبل گفته‌شده در افزار باید حالت اشاعه…

مقالات
۱۸
بهمن

روش ثبت کلیه شرکت‌های خارجی | کارشناسان رسمی دادگستری

روش ثبت کلیه شرکت‌های خارجی به کوشش کارشناسان رسمی دادگستری به شرح ذیل جمع‌آوری‌شده و در اختیار متقاضیان ثبت شرکت‌های خارجی قرار داده می‌شود. مدارک موردنیاز جهت ثبت شرکت‌های خارجی متقاضی یا متقاضیان ثبت شرکت‌های خارجی بایستی مدارک زیر را جهت رسیدگی به اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی…

مقالات
۱۸
بهمن

روش ثبت پیش‌نویس آگهی تغییرات | کارشناسان رسمی دادگستری

روش ثبت پیش‌نویس آگهی تغییرات و جزئیات ثبت در مراکز مختلف توسط کارشناسان رسمی دادگستری به شرح مطلب زیر گردآوری‌شده است. روش ثبت پیش‌نویس آگهی تغییرات شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری با تابعیت ایرانی و خارجی در دفتر ثبت شرکت‌ها و اخذ امضاء از مدیران و صاحبان سهام آنان در این…

مقالات
۱۸
بهمن

رفتارشناسی قاتلین سریالی | کارشناسان رسمی دادگستری

رفتارشناسی قاتلین سریالی عنوان مقاله ایست نوشته هورمزد یعقوبی نژاد که توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و در متن زیر آورده شده است. مقدمه قتل سریالی عنوانی است که به بیش از یک فقره قتل توسط یک نفر در مدت‌زمانی عرفا کوتاه بین هر بار ارتکاب، اطلاق می‌شود که معمولاً…

با بیش از 10 سال تجربه ما اطمینان می دهیم که بهترین راهنمایی را دریافت کنید