مقالات
مقالات
۲۲
بهمن

ترتیب دلیل بین مستندات حکم قاضی | کارشناسان رسمی دادگستری

ترتیب دلیل بین مستندات حکم قاضی عنوان مقاله ایست نوشته دکتر عبد الرسول دیانی وکیل پایه‌یک دادگستری که توسط گروه کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر گردآوری و آورده شده است. ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی دلایـل اثبات دعوا را بر پنج امر دانسته است. همچنین آئین دادرسی مدنی از اصول…

مقالات
۲۲
بهمن

روش رسیدگی و ثبت صورت‌جلسات هیئت‌مدیره | کارشناسان رسمی دادگستری

روش رسیدگی و ثبت صورت‌جلسات هیئت‌مدیره به کوشش کارشناسان رسمی دادگستری شرح داده شد. تعاریف مربوط به ثبت صورت‌جلسات هیئت‌مدیره هیئت‌مدیره: ماده ۱۰۷ قانون تجارت مقرر می‌دارد شرکت سهایم به‌وسیله هیئت‌مدیره‌ای که از بین صاحبان سهام انتخاب‌شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل می‌باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیئت‌مدیره…

مقالات
۲۲
بهمن

تدلیس یا مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلیس، اسلام و ایران

تدلیس - مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه, انگلیس اسلام و ایران عنوان مقاله ایست نوشته دکتر پرویز اوصیا که به کوشش کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر آورده شده است. بررسی تطبیقی نظام‌های حقوقی فرانسه و انگلیس و اسلام و ایران, مانند: ۱_ تدلیس در لغت از ریشه دلس که…

مقالات
۲۲
بهمن

شرایط و ضوابط تأسیس داروخانه | کارشناسان رسمی دادگستری

در مطلب زیر کارشناسان رسمی دادگستری شرایط و ضوابط تأسیس داروخانه را جمع‌آوری و شرح خواهند داد. فهرست مندرجات ضوابط و شرایط تأسیس داروخانه الف ـ شرایط تأسیس داروخانه ................................................................................... شرایط کسب امتیاز............................................................................................. شرایط ثبت‌نام متقاضی تأسیس داروخانه........................................................... ب ـ مدارک موردنیاز جهت طرح موضوع تأسیس داروخانه در کمیسیون قانونی...............…

مقالات
۲۲
بهمن

عقد بیع و تفاوت با معاوضه |کارشناسان رسمی دادگستری

متن زیر در خصوص عقد بیع و تفاوت آن با معاوضه می‌باشد که توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و شرح داده می‌شود. مقدمه همین‌که اندیشه مبادله کالاها مطرح شد، نخستین را ه حلی که به نظر رسید این بود که هر تولیدکننده آنچه را زیاده از میزان نیاز خود دارد،…

مقالات
۲۲
بهمن

ظهر نویسی مقررات و انواع آن |کارشناسان رسمی دادگستری

متن زیر در خصوص ظهر نویسی مقررات و انواع آن می‌باشد نوشته سید مرتضی حسینی تهرانی که توسط کارشناسان رسمی دادگستری جمع‌آوری‌شده است. تعریف و مفهوم ظهر نویسی آثار و احکام ظهر نویسی: مسئولیت تضامنی عدم تأثیر ایرادات ظهر نویسی و انتقال اسناد، ظهر نویسی و ضمانت امضاء کننده ظهر…

مقالات
۲۲
بهمن

ضوابط بهای اراضی و ساختمان‌ها و مستحدثات | کارشناسان رسمی دادگستری

ضوابط بهای اراضی و ساختمان‌ها و مستحدثات موردبررسی کارشناسان رسمی دادگستری قرار گرفت و به شرح ذیل درآمد. هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۴/۵/۲ بنا به پیشنهاد شماره ۹۷۴۹/۳۰۴۷۰/۳۴/۳/۱ مورخ ۶۳/۱۲/۱۳ وزارت کشور و موافقت‌نامه‌های شماره ۲۰/۲۱۴۸/۲۶۶۶۸ وزارت امور اقتصادی و دارائی و شماره ۸۰۳۹/۱ وزارت مسکن و شهرسازی و به…

مقالات
۲۲
بهمن

ضرورت‌ها و اثرات صدور سند اماکن روستایی در کشور

ضرورت‌ها و اثرات صدور سند اماکن روستایی در کشور که موضوع مقاله ایست نوشته صدیقه حسینی و فرهاد عزیز پور که توسط کارشناسان رسمی دادگستری شرح داده می‌شود. چکیده نظام ثبت‌اسناد و املاک در کشور سابقه دیرینه‌ای دارد. اما در دوره‌های مختلف حداکثر ارتباط با روستاها تنها ثبت ده به…

مقالات
۲۱
بهمن

ضابطه و مفهوم مستثنیات دین | کارشناسان رسمی دادگستری

ضابطه کلی مستثنیات دین عنوان مقاله ایست نوشته سید عباس تولیت که به کوشش کارشناسان رسمی دادگستری در ذیل آورده شده است. مستثنیات دین برای حقوقدانان اصطلاح آشنایی است، راقم این سطور کوشیده است مفهوم و ضابطه کلی مستثنیات دین و مصادیق مسلم آن را با تکیه‌بر مبانی فقهی و…

مقالات
۲۱
بهمن

دفاع مشروع چیست؟ | کارشناسان رسمی دادگستری

دفاع مشروع عنوان مقاله ایست نوشته احمد اردکانی که توسط گروه کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر گردآوری و آورده شده است. کلیات دفاع مشروع به هنگامی‌که میکربی وارد بدن می‌شود یاخته‌های سفید با مهمانان ناخوانده‌ای که وارد بدن شده‌اند به مبارزه می‌پردازند و بدن در مقابل مرض دفاع می‌نماید.…

با بیش از 10 سال تجربه ما اطمینان می دهیم که بهترین راهنمایی را دریافت کنید