مقالات
مقالات
۱۸
بهمن

روش پلمپ دفاتر تجارتی | کارشناسان رسمی دادگستری

روش پلمپ دفاتر تجارتی موضوع مطلب ذیل است که کارشناسان رسمی دادگستری به بررسی آن پرداخته‌اند. مقدمه روش پلمپ دفاتر تجارتی هر تاجر به‌استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل که شامل: دفتر روزنامه دفتر کل دفتر دارائی پلمپ نماید. دفتر روزنامه دفتر است که اجر همه‌روزه مطالبات و دیون…

مقالات
۱۸
بهمن

رژیم حقوقی دریای خزر | کارشناسان رسمی دادگستری

رژیم حقوقی دریای خزر موضوع مقاله ایست نوشته مهدی عبدی که به کوشش کارشناسان رسمی دادگستری به شرح زیر آورده شده است. چکیده دریای خزر این بزرگ‌ترین دریاچه جهان را به‌واقع باید یکی از نقاط استراتژیک جهان خصوصاً از بُعد اقتصادی دانست. وجود منابع نادر جاندار در دریای خزر و…

مقالات
۱۸
بهمن

رجوع زوجه به بذل در عده طلاق خلع | کارشناسان رسمی دادگستری

رجوع زوجه به بذل در عده طلاق خلع عنوان مقاله ایست نوشته فرشته زینلی که به کوشش کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و در متن زیر آورده شده است. چکیده طلاق خلع از اقسام طلاق بائن است که ضمن آن، زوجه به دلیل کراهتی که نسبت به زوج خویش دارد، در…

مقالات
۱۷
بهمن

رابطه نامشروع | کارشناسان رسمی دادگستری

رابطه نامشروع عنوان مقاله ایست نوشته دکتر محمدعلی معتمد که به کوشش کارشناسان رسمی دادگستری تهیه و در متن ذیل آورده شده است. سابقه تاریخی رابطه نامشروع: هیچ‌کس به‌درستی نمی‌داند اول عملی را که بشر جرم شناخته چیست؟ ولی آنچه مسلم است رابطه نامشروع زن شوهردار از جرائمی نظیر چک…

مقالات
۱۶
بهمن

نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران | کارشناس رسمی دادگستری

نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران عنوان مقاله ایست نوشته دکتر پرویز نوین که توسط کارشناسان رسمی دادگستری به‌طور کامل جمع‌آوری و در متن ذیل شرح داده‌شده است. مقدمه نویسنده: دکتر پرویز نوین قانون مدنی مواد ۶۵۶ الی ۶۸۳ را به عقد وکالت اختصاص داده است. در آیه مقاله،…

مقالات
۱۶
بهمن

هزار و یک دادنامه ، هزار انتقاد | کارشناسان رسمی دادگستری

هزار و یک دادنامه ، هزار انتقاد که نویسنده‌ی آن جناب دکتر محمدعلی جاهد می‌باشد توسط کارشناسان رسمی دادگستری به‌طور جامع و کامل جمع‌آوری‌شده و در مطالب زیر آورده شده است. نویسنده: دکتر محمدعلی جاهد "اسامی غیرواقعی است." تاریخ صدور رأی ۲۶/۶/۱۳۸۵ برابر مدارک موجود و محتویات پرونده کیفری، بین…

مقالات
۱۶
بهمن

اعسار زوج اصرار زوجه | کارشناسان رسمی دادگستری

این مقاله توسط کارشناسان رسمی دادگستری با عنوان اعسار زوج اصرار زوجه به‌طور کامل در مطلب زیر شرح داده‌شده است. نقد اندیشه اگرچه نکاح یا ازدواج، ازنظر طبیعی یک ضرورت و ازنظر شرعی یک تکلیف است، اما لوازمی دارد که خواسته یا ناخواسته آثار و پیامدهای مطلوب یا نامطلوب برجای…

مقالات
۱۵
بهمن

توقیف یا فروش اموال غیرمنقول محکومی که به‌صورت عادی اموال به وی انتقال‌ یافته

متن زیر پاسخی است به سوال آیا توقیف یا فروش اموال غیرمنقول محکومی که به‌صورت عادی اموال به وی انتقال‌یافته و دارای وکالت بلا عزل و اقرار رسمی از مالک است، جایز می‌باشد؟ که توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری‌شده است. چنانچه محکوم‌علیه وکالت بلا عزل داشته یا دارای اقرار رسمی…

مقالات
۱۵
بهمن

بحثی پیرامون ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی

بحثی پیرامون ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی موضوع این مقاله است که توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری‌شده و به شرح ذیل می‌باشد. نویسنده: حمید دلیر مقدمه ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ یکی از موادی است که در اصلاحات سال ۱۳۷۰ وضع‌شده و در مقررات جزائی ما سابقه تدوین…

مقالات
۱۵
بهمن

بحث در اطراف حواله | کارشناسان رسمی دادگستری

بحث در اطراف حواله عنوان مقاله ایست نوشته محمد اعتضاد بروجردی کارشناسان رسمی دادگستری شرحی از جزئیات حواله و معنای واقعی آن را به شرح ذیل آورده‌اند. حواله: فقها عقد مخصوصی دانسته‌اند و مطابق اخبار و اجماع علماء صحیح و نافذ است. تعریف حواله: حواله عقدی است که شارع برای…

با بیش از 10 سال تجربه ما اطمینان می دهیم که بهترین راهنمایی را دریافت کنید