قوانین
قوانین
۳
اسفند

وظایف کارشناسان رسمی دادگستری | کارشناسان رسمی دادگستری

وظایف کارشناسان رسمی دادگستری که بر اساس قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری می‌باشد، موضوعی است که به شرح زیر جمع‌بندی شده است. ماده ۱ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری در مراکز استان‌ها که مطابق این قانون تشکیل می‌گردند به‌عنوان «کانون استان» شناخته می‌شوند و دارای شخصیت…

قوانین
۲۴
بهمن

قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری | کارشناسان رسمی دادگستری

قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری توسط گروه کارشناسان رسمی دادگستری جمع‌آوری و در متن زیر شرح داده‌شده است. قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ۱۳۸۱/۱/۱۸ ماده ۱ -قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری کانون‌ کارشناسان رسمی دادگستری در مراکز استان‌ها که مطابق این قانون تشکیل می‌گردند به‌عنوان "کانون استان" شناخته می‌شوند و دارای…

قوانین
۲۲
بهمن

تعرفه جدید حق‌الزحمه سال ۱۳۹۲ کارشناسان رسمی دادگستری

تعرفه جدید حق‌الزحمه سال ۱۳۹۲ توسط کارشناسان رسمی دادگستری جمع‌آوری و در متن ذیل شرح داده‌شده است. تعرفه جدید دستمزد (حق‌الزحمه جدید) سال ۱۳۹۲ کارشناسان رسمی دادگستری مرجع تصویب قوه قضائیه شماره ویژه‌نامه ۶۲۶ دوشنبه، ۶ آبان ۱۳۹۲ سال شصت‌ونه شماره ۱۹۹۹۷ تعرفه دستمزد (حق‌الزحمه) کارشناسان رسمی دادگستری ۱۳۹۲/۸/۱ جناب…

قوانین
۲۱
بهمن

دستورالعمل کارآموزی | کارشناسان رسمی دادگستری

دستورالعمل کارآموزی در متن زیر توسط کارشناسان رسمی دادگستری آورده شده است. شرکت در دوره توجیهی: آشنایی با قوانین و مقررات کارشناسان رسمی (به مدت ۱۵ ساعت) مشتمل بر سرفصل‌های ذیل است: ۱_۱). نقش کارشناسی در ادله اثبات دعوی و قانون مدنی ۲_۱). کارشناسی در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب…

قوانین
۲۰
بهمن

آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی | کارشناسان رسمی دادگستری

آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی در متن زیر گردآوری و شرح داده می‌شود. نحوه تعیین کارشناسان رسمی ماده ۱ ـ آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۴) قانـون مدیریت خدمات کشـوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و سایر شرکت‌هایی که حداقل پنجاه‌درصد سرمایه یا سهام آن‌ها منفرداً…

Cinque Terre

با بیش از 10 سال تجربه ما اطمینان می دهیم که بهترین راهنمایی را دریافت کنید