دستورالعمل ها
دستورالعمل ها
۲۱
تیر

دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی

در این مطلب دستورالعمل تائید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی توسط کارشناسان رسمی دادگستری موردبررسی قرار گرفته و متن آن نیز گردآوری و آورده شده است. دستورالعمل تائید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی مقدمه در خصوص تائید صلاحیت مدیران نهادهای مالی: در اجرای بند هـ ماده‌ی ۹۹ قانون برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی پنجم…

قوانین
۲۱
تیر

جدول نرخ دیه سال ۱۳۹۱ | نرخ دیه در سال ۱۳۹۱ چقدر است؟

نرخ دیه سال ۱۳۹۱ به صورت جدولی که در ذیل آمده توسط گروه کارشناسان رسمی دادگستری شرح داده می‌شود. جدول نرخ دیه: نوع دیه نرخ (به ریال) نوع دیه نرخ (به ریال) نرخ دیه کامل ۰۰۰'۰۰۰'۹۴۵ چهار درصد دیه ۰۰۰'۸۰۰'۳۷ یک‌درهم شرعی ۵۰۰'۹۴ چهار و نیم درصد دیه ۰۰۰'۵۲۵'۴۲ یک…

دستورالعمل ها
۱۷
تیر

مدارک لازم برای رسیدگی به وضع مشمولیت خدمت وظیفه عمومی

در این مطلب  مدارک لازم برای رسیدگی به وضع مشمولیت خدمت وظیفه عمومی توسط کارشناسان رسمی دادگستری ذکر شده است. مدارک لازم برای رسیدگی به وضع مشمولیت از آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی ماده ۵۰ - مدارک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت خدمت وظیفه عمومی به شرح زیر…

دستورالعمل ها
۱۷
تیر

ویژگی‌های سربرگ نظریه کارشناسی | اصول سربرگ نظریه کارشناسی

در این مطلب کارشناسان رسمی دادگستری ویژگی‌های سربرگ نظریه کارشناسی را موردبررسی قرار داده و آن‌ها را ذکر کرده‌اند. ویژگی‌ها و اصول سربرگ نظریه کارشناسی طبق بخشنامه‌های صادره از کانون کارشناسان رسمی، سربرگ‌های کارشناسان رسمی دادگستری که نظرات کارشناسی خود را در آن درج می‌نمایند باید دارای ویژگی‌های زیر باشد: ۱…

دستورالعمل ها
۱۷
تیر

نحوه پرداخت قیمت ملک و زمین | مراحل پرداخت قیمت ملک

نحوه پرداخت قیمت ملک و زمین دارای مراحلی است که این مراحل توسط گروه کارشناسان رسمی دادگستری به‌صورت متن زیر آورده شده است. مرحله اول - نحوه پرداخت قیمت ملک و زمین توافق دستگاه دولتی با مالک در مرحله اول برای تعیین بهای زمین و ملک واقع در طرح دولتی…

دستورالعمل ها
۲۱
بهمن

دستورالعمل نحوه تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ‌ها

دستورالعمل نحوه تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ‌ها موضوع تبصره (۳) الحاقی ماده (۲) اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها توسط گروه کارشناسان رسمی دادگستری به‌صورت متن زیر آورده شده است. روسای محترم سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها به پیوست دستورالعمل نحوه تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و…

دستورالعمل ها
۲۱
بهمن

دستورالعمل نحوه تعیین آراء در مجمع نمایندگان اتاق‌های تعاون

در اجرای مفاد تبصره (۲) ماده (۵۹) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه سال (۱۳۷۷) تعداد آرای نمایندگان در مجمع نمایندگان اتاق‌های تعاون به شرح زیر تعیین می‌گردد: مرکزی ماده ۱- دستورالعمل نحوه تعیین آراء در مجمع نمایندگان اتاق‌های تعاون جدول آراء نمایندگان: تبصره ۱- تعداد آراء…

دستورالعمل ها
۲۱
بهمن

دستورالعمل رسیدگی به شکایات در شرکت‌های تعاونی

دستورالعمل رسیدگی به شکایات در شرکت‌های تعاونی در متن زیر توسط گروه کارشناسان رسمی دادگستری آورده شده است. ماده ۱ - دستورالعمل رسیدگی به شکایات در شرکت‌های تعاونی رسیدگی به شکایات اعضاء و سهامداران شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی و اتاق‌های تعاون علیه شرکت، اتحادیه، اتاق یا مدیران مربوط [در امور…

دستورالعمل ها
۲۱
بهمن

دستورالعمل تغییر نام | کارشناسان رسمی دادگستری

دستورالعمل تغییر نام توسط کارشناسان رسمی دادگستری به‌صورت متن زیر توضیح داده می‌شود. هدف تسریع در فرایند رسیدگی به امور مربوط به درخواست تغییر نام و ایجاد رویه واحد به‌منظور یکسان‌سازی ارائه خدمات در واحدهای اجرائی ثبت‌احوال. دامنه کاربرد تغییر نام آن دسته از افرادی که مطابق این دستورالعمل متقاضی…

دستورالعمل ها
۲۱
بهمن

دستورالعمل تشکیل مجامع عمومی دومرحله‌ای

دستورالعمل تشکیل مجامع عمومی دومرحله‌ای موضوع تبصره ۲ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی در متن زیر توسط کارشناسان رسمی دادگستری شرح داده می‌شود. فصل اوّل – کلیات ماده ۱- دستورالعمل تشکیل مجامع عمومی دومرحله‌ای در اجرای تبصره ۲ الحاقی ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال…

با بیش از 10 سال تجربه ما اطمینان می دهیم که بهترین راهنمایی را دریافت کنید