آیین نامه ها
آیین نامه ها
۱۶
بهمن

آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری

آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری‌شده است. آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری مصوبه خرداد سال ۱۳۶۰ شورای عالی قضائی و اصلاحیه بعدی مصوب سال ۱۳۶۳ شورای عالی قضائی به استناد تبصره ماده ۱۸ قانون استقلال کانون کارشناسان رسمی رسیدگی به تخلفات کارشناسان…

آیین نامه ها
۱۶
بهمن

آیین‌نامه احوال شخصی زرتشتیان ایران | انجمن زرتشتیان تهران

آیین‌نامه احوال شخصی زرتشتیان ایران که در انجمن زرتشتیان تهران مطرح‌شده است توسط کارشناسان رسمی دادگستری جمع‌آوری و در متن زیر آورده شده است. شماره ۱۹۷ ـ ۲۳ ۱۰/۹/۱۳۸۶ جناب آقای امیرحسین پور سینا ریاست محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با درود فراوان نظر به اینکه احوال شخصی…

آیین نامه ها
۱۶
بهمن

آیین‌نامه معاملات شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابع

آیین‌نامه معاملات شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابع به‌صورت مواد و فصول کامل در زیر آمده است توسط کارشناسان رسمی دادگستری جمع‌آوری‌شده است. فصل اول - کلیات ماده ۱ - آیین‌نامه معاملات شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابع منظور از معاملات در این آیین‌نامه عبارت است از: الف:…

آیین نامه ها
۱۶
بهمن

آیین‌نامه تشکیل هیئت‌ امناء مشارکت‌های مردمی و تأمین مسکن

آیین‌نامه تشکیل هیئت‌ امناء مشارکت‌های مردمی و تأمین مسکن حساب ۱۰۰ امام خمینی (ره) توسط کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر گردآوری و آورده شده است. مقدمه: هدف تشکیل هیئت‌ امناء مشارکت‌های مردمی و تأمین مسکن حساب ۱۰۰ امام خمینی (ره) با عنایت به‌حکم تاریخی حضرت امام (ره) در تأسیس بنیاد مسکن انقلاب…

آیین نامه ها
۱۶
بهمن

آیین‌نامه مستندسازی و تعیین بهره‌بردار اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی

آیین‌نامه مستندسازی و تعیین بهره‌بردار اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی توسط گروه کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر آورده شده است. رئیس‌جمهور تصویب‌نامه هیئت‌وزیران بسمه‌تعالی اداری, مالی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت مسکن و شهرسازی وزارت جهاد کشاورزی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری سازمان مدیریت…

آیین نامه ها
۱۶
بهمن

آیین‌نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی

آیین‌نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی توسط کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر آورده شده است. ماده ۱- آیین‌نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی شرکت‌های خارجی که در کشور محل ثبت خود، شرکت قانونی شناخته می‌شوند، مشروط به عمل متقابل در کشور…

آیین نامه ها
۱۶
بهمن

آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی | کارشناسان رسمی دادگستری

در متن زیر آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی به‌تفصیل توسط کارشناسان رسمی دادگستری آورده شده و شرح داده می‌شود. فصل اول: تعاریف فصل دوم: روش‌ها و ضوابط پذیرش فصل سوم: نظام پذیرش فصل چهارم: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی فصل پنجم: مقررات ورود، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی…

آیین نامه ها
۱۶
بهمن

آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت | کارشناسان رسمی دادگستری

آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت توسط کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر آورده شده است. ماده ۱ - آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: ۱ - قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری…

آیین نامه ها
۱۶
بهمن

آیین‌نامه‌ اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون نوسازی و عمران شهری

آیین‌نامه‌ اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون نوسازی و عمران شهری که نحوه تشکیل هیئت‌های ارزیابی را شرح می‌دهد توسط کارشناسان رسمی دادگستری به‌صورت کامل در ذیل گردآوری‌شده است. نحوه تشکیل هیئت‌های ارزیابی ماده ۱ - آیین‌نامه‌ اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون نوسازی و عمران شهری در هر مورد…

آیین نامه ها
۱۶
بهمن

آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون

آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت توسط کارشناسان رسمی دادگستری به صورت متن زیر گردآوری‌شده است. ماده ۱- آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت در این آیین‌نامه اصطلاحات…

با بیش از 10 سال تجربه ما اطمینان می دهیم که بهترین راهنمایی را دریافت کنید