قوانین
قوانین
۲۳
اردیبهشت

قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری‌ مسکونی برای امر مسکن

در این مطلب ضمن اهمیت منع واگذاری اراضی فاقد کاربری‌ مسکونی برای امر مسکن، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری‌ مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص توسط کارشناسان رسمی دادگستری موردبررسی قرارگرفته و متن آن آورده شده است. قانون منع فروش و واگذاری اراضی…

قوانین
۲۳
بهمن

قانون روابط موجر و مستأجر | کارشناسان رسمی دادگستری

در این قسمت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶٫۵٫۲ به‌صورت کامل توسط کارشناسان رسمی دادگستری شرح داده می‌شود. فصل - اول کلیات ماده ۱ - قانون روابط موجر و مستأجر هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به‌منظور جلوگیری اجاره داده‌شده یا بشود درصورتی‌که…

قوانین
۲۳
بهمن

قانون تملک آپارتمان‌ها | کارشناسان رسمی دادگستری

قانون تملک آپارتمان‌ها در متن زیر توسط گروه کارشناسان رسمی دادگستری آورده شده است. ماده ۱ - قانون تملک آپارتمان‌ها مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محل‌های پیشه و سکنی یک ساختمان شامل دو قسمت است. مالکیت قسمت‌های اختصاصی و مالکیت قسمت‌های مشترک. ماده ۲ - قانون تملک آپارتمان‌ها قسمت‌های مشترک…

Cinque Terre

با بیش از 10 سال تجربه ما اطمینان می دهیم که بهترین راهنمایی را دریافت کنید