قراردادها
قراردادها
۸
خرداد

نمونه قولنامه انتقال ملک | قرارداد انتقال ملک ثبتی

در این مطلب نمونه‌ای از قولنامه انتقال ملک آورده شده و متن اصلی آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و ضمیمه‌شده است. افراد در صورت نیاز می‌توانند اصل این قولنامه را از فایل ضمیمه دریافت کنند. قولنامه انتقال ملک فروشنده: ......................................................................................................................... خریدار: ........................................................................................................................... مورد معامله: ........................................................................................................................... قیمت: مبلغ ............................. ریال رایج که…

قراردادها
۲
خرداد

نمونه قرارداد مشارکت مدنی با بانک | کارشناس رسمی امور بانک

در این مطلب نمونه قرارداد مشارکت مدنی با بانک توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. قرارداد مذکور یکی از انواع قرارداد‌های مشارکت مدنی بوده و شما می‌توانید اصل این قرارداد را از فایل ضمیمه دریافت کرده و استفاده کنید. قرارداد مشارکت مدنی با بانک این قرارداد بین…

قراردادها
۲
خرداد

نمونه قرارداد مشارکت مدنی واردات و تجارت خارجی

در این مطلب قرارداد مشارکت مدنی واردات و تجارت خارجی به‌عنوان نمونه‌ای از قرارداد مشارکت مدنی توسط کارشناسان رسمی دادگستری تهیه و آورده شده است تا افرادی که در این زمینه نیاز به این قرارداد دارند بتوانند از آن بهره ببرند. شما در صورت نیاز می‌توانید اصل این قرارداد را از فایل…

قراردادها
۲
خرداد

نمونه قرارداد کار موقت | کارشناسان رسمی دادگستری

در این مطلب کارشناسان رسمی دادگستری نمونه‌ای از قرارداد کار موقت را تهیه‌کرده و آورده‌اند. درصورت‌نیاز می‌توانید اصل این قرارداد را از فایل ضمیمه دریافت کرده و استفاده کنید. قرارداد کار موقت بر اساس مفاد ماده ۲ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، این قرارداد کار بین  شرکت ..................... (سهامی خاص) که…

قراردادها
۲
خرداد

نمونه قرارداد قرض‌الحسنه از بانک | کارشناسان رسمی دادگستری

در مطلب زیر نمونه‌ای از قرارداد قرض‌الحسنه از بانک توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. قرارداد قرض‌الحسنه از بانک بسم‌الله الرحمن الرحیم قرارداد شماره                                    مورخ     /     /    در این تاریخ بین بانک                 شعبه:          به نشانی:                                           به نمایندگی                 به‌عنوان قرض دهنده که در این قرارداد اختصاراً بانک نامیده می‌شود…

قراردادها
۲
خرداد

نمونه قرارداد فروش قطعی یک باب خانه مسکونی + فایل دریافت

در این مطلب نمونه قرارداد فروش قطعی یک باب خانه مسکونی توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. شما می‌توانید اصل این قرارداد را از فایل ضمیمه دریافت کرده و استفاده کنید. قرارداد فروش قطعی یک باب خانه مسکونی به نام خدا طرف اول قرارداد (فروشنده): خانم / آقای:…

قراردادها
۲
خرداد

نمونه قرارداد مشارکت مدنی در امر احداث ساختمان مسکونی

در این مطلب قرارداد مشارکت مدنی در امر احداث ساختمان مسکونی به‌عنوان نمونه‌ای از قرارداد مشارکت مدنی توسط کارشناسان رسمی دادگستری تهیه و آورده شده است تا افرادی که در این زمینه نیاز به این قرارداد دارند بتوانند از آن بهره ببرند. شما در صورت نیاز می‌توانید اصل این قرارداد را از…

قراردادها
۲
خرداد

قرارداد فروش برق مشترکین برای انشعابان ۱۵ مگاوات و بالاتر

در این مطلب قرارداد فروش برق مشترکین موضوع‌بند ۷۲-۴ آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق (انشعابان ۱۵ مگاوات و بالاتر) به‌عنوان نمونه‌ای از قرارداد فروش برق توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. قرارداد فروش برق طبق  آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق بسمه‌تعالی جمهوری اسلامی ایران وزارت نیرو شرکت برق منطقه‌ای قرارداد…

قراردادها
۲
خرداد

نمونه قرارداد فروش اقساطی در قبال اسناد تجاری

در این مطلب قرارداد فروش اقساطی در قبال اسناد تجاری به‌عنوان نمونه‌ای از قرارداد فروش اقساطی توسط کارشناسان رسمی دادگستری تهیه و آورده شده است تا افرادی که در این زمینه نیاز به این قرارداد دارند بتوانند از آن بهره ببرند. شما در صورت نیاز می‌توانید اصل این قرارداد را از…

قراردادها
۲
خرداد

نمونه قرارداد فروش اقساطی به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات

در این مطلب قرارداد فروش اقساطی به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات بانک به‌عنوان نمونه‌ای از قرارداد فروش اقساطی توسط کارشناسان رسمی دادگستری تهیه و آورده شده است تا افرادی که در این زمینه نیاز به این قرارداد دارند بتوانند از آن بهره ببرند. شما در صورت نیاز می‌توانید اصل این…

با بیش از 10 سال تجربه ما اطمینان می دهیم که بهترین راهنمایی را دریافت کنید