قراردادها
قراردادها
۲۷
خرداد

نمونه قرارداد نمایندگی بازرگانی | اتاق بازرگانی بین‌المللی

در این مطلب قرارداد نمایندگی بازرگانی – اتاق بازرگانی بین‌المللی موردبررسی قرار گرفته شده و نمونه‌ای از این قرارداد توسط کارشناسان رسمی دادگستری تهیه و آورده شده است. قرارداد نمایندگی بازرگانی فی‌مابین:.......................................................................................................... که دفتر مرکزی او واقع است در: ................................................................................ (که من‌بعد (اعطاکننده نمایندگی) نامیده می‌شود). و .......................................................................................................... که دفتر مرکزی…

قراردادها
۲۷
خرداد

نمونه قرارداد چاپ کتاب | قرارداد نشر کتاب + فایل دانلود

در مطلب زیر کارشناسان رسمی دادگستری نمونه‌ای از قرارداد چاپ کتاب را گردآوری کرده و آورده‌اند. افراد در صورت نیاز می‌توانند اصل این قرارداد را از فایل ضمیمه دریافت کنند. قرارداد چاپ کتاب به نام خدا بین خانم /آقای: ................................................فرزند آقای  .............. دارای شناسنامه شماره ......................................... صادره از ................ به نشانی:…

قراردادها
۲۷
خرداد

نمونه قرارداد پیمان جزء | قرارداد پیمان‌کار جزء

قرارداد پیمان جزء یکی از قرارداد‌های پرکاربرد در زمینه حقوقی است به همین خاطر در این مطلب نمونه‌ای از پیمان جزء توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. پیمان جزء بسم‌الله الرحمن الرحیم این قرارداد درتاریخ ............................................................................ فی‌مابین ............................................................به نمایندگی ....................................... به‌موجب معرفی‌نامه / حکم / شماره .............................................. به‌عنوان کارفرما…

قراردادها
۲۷
خرداد

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت بنا | قراردادهای حقوقی

قرارداد مشارکت در ساخت بنا یکی از پرکاربردترین قراردادهای حقوقی در زمینه ساخت و ساز است به همین خاطر کارشناسان رسمی دادگستری نمونه‌ای از این قرارداد را گردآوری کرده و در این مطلب قرار داده‌اند. قرارداد مشارکت در ساخت بنا به نام خدا ماده ۱ - قرارداد مشارکت در ساخت بنا…

قراردادها
۲۷
خرداد

نمونه قرارداد مضاربه | عقد مضاربه | قرارداد حقوقی

در این مطلب نمونه‌ای از قرارداد مضاربه توسط کارشناسان رسمی دادگستری تهیه و آورده شده است. اصل آن را می‌توانید از فایل ضمیمه دریافت کنید. قرارداد مضاربه به نام خدا طرف اول قرارداد (مالک): خانم / آقای: ................................................فرزند آقای  .............. دارای شناسنامه شماره ......................................... صادره از ................ به نشانی: ......................................................................................................................... و…

قراردادها
۲۷
خرداد

قرارداد واگذاری به اجاره مکان جهت ارائه خدمات بانکی

در این مطلب نمونه‌ای از قرارداد اجاره جهت ارائه خدمات بانکی توسط کارشناسان رسمی دادگستری تهیه و آورده شده است. قرارداد اجاره جهت ارائه خدمات بانکی این قرارداد به استناد ماده ۳۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تابع قانون مالک و مستأجر مصوب سال ۷۶ و با عنایت به…

قراردادها
۲۷
خرداد

نمونه قرارداد مهمانسرا | قرارداد اقامت در مهمانسرا

در این مطلب نمونه‌ای از قرارداد اقامت در مهمانسرا توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. قرارداد اقامت در مهمانسرا بسم‌الله الرحمن الرحیم با توکل به خداوند متعال این قرارداد این قرارداد درتاریخ                            فی مابین                                  به نمایندگی                     به‌موجب معرفی‌نامه/ حکم کارگزینی شماره              مورخ          به‌عنوان متعهد له  ازیک‌طرف و…

قراردادها
۲۷
خرداد

نمونه قرارداد پیش‌فروش | انواع قرارداد پیش‌فروش

قرارداد پیش‌فروشی یکی از پرکاربردترین قراردادهای حقوقی است که در این مطلب کارشناسان رسمی دادگستری نمونه‌ای از آن را تهیه و آورده‌اند. اصل قرارداد را از فایل ضمیمه دریافت کنید. قرارداد پیش‌فروش ماده ۱ قرارداد پیش‌فروش طرفین قرارداد ۱-۱- فروشنده  ...................................................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه .......................... صادره از ....................... کد…

قراردادها
۲۷
خرداد

نمونه قرارداد قرض‌الحسنه توأم با رهن | قرارداد قرض‌الحسنه

در این مطلب نمونه‌ای از قرارداد قرض‌الحسنه توأم با رهن توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده ست. قرض‌الحسنه توأم با رهن بسم‌الله الرحمن الرحیم قرض دهنده (مقرض): خانم / آقای                            فرزند آقای                     و نام مادر خانم دارای شماره شناسنامه                               صادره از متولد                          ساکن: ............................................................................................................... قرض گیرنده (مقترض): خانم…

قراردادها
۲۴
خرداد

نمونه قرارداد پژوهانه دکتری | قرارداد پژوهشگری

قرارداد پژوهانه دکتری یکی از قراردادهای متداول در زمینه دانش و فن‌آوری است به همین دلیل در این مطلب نمونه‌ای از این قرارداد توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. قرارداد پژوهانه دکتری این قرارداد بین معاون پژوهشی دانشکده ................................... دانشگاه فردوسی مشهد ازیک‌طرف و آقای/خانم............................... دانشجوی دکتری…

با بیش از 10 سال تجربه ما اطمینان می دهیم که بهترین راهنمایی را دریافت کنید