قراردادها
قراردادها
۱۶
تیر

قرارداد معاوضه خانه با آپارتمان | معاوضه خانه و آپارتمان

در این مطلب نمونه‌ای قرارداد معاوضه خانه با آپارتمان از توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. اصل این قرارداد را می‌توانید از فایل ضمیمه دریافت کنید. نمونه معاوضه خانه با آپارتمان بسم‌الله الرحمن الرحیم معاوض: خانم / آقای: ......................................... فرزند آقای ......................................... و نام مادر خانم ................... دارای شماره…

قراردادها
۱۶
تیر

نمونه مبایعه‌نامه املاک | مبایعه‌نامه انتقال املاک

در این مطلب نمونه‌ای مبایعه‌نامه املاک از توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. اصل این مبایعه‌نامه را می‌توانید از فایل ضمیمه دریافت کنید. مبایعه‌نامه املاک ماده ۱ مبایعه‌نامه املاک: طرفین قرارداد ۱-۱- فروشنده/فروشندگان...................................................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه ......................................... صادره از ................................ کد ملی .................................................. متولد ............................ ساکن…

قراردادها
۱۶
تیر

وقف عام | نمونه قرارداد وقف عام | انواع وقف

در این مطلب نمونه‌ای از وقف عام توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. اصل این قرارداد را می‌توانید از فایل ضمیمه دریافت کنید. نمونه قرارداد وقف عام واقف: خانم / آقای:                     فرزند آقای                و نام مادر خانم ................... دارای شماره شناسنامه         صادره از                   متولد                    ساکن: موقوف علیه: بر مصالح…

قراردادها
۶
تیر

نمونه قرارداد وقف خاص | چگونه قرارداد وقف خاص ببندیم؟

در این مطلب نمونه‌ای از وقف خاص توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. وقف خاص الله الرحمن الرحیم واقف: خانم / آقای:                     فرزند آقای                و نام مادر خانم ................... دارای شماره شناسنامه         صادره از                   متولد                       ساکن: موقوف علیهم: اولاد واقف و بعد از فوت هر یک از آنان…

قراردادها
۶
تیر

نمونه قرارداد کار موقت | قراردادهای کار به صورت موقت

در این مطلب نمونه‌ای از قرارداد کار موقت توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است.پ قرارداد کار موقت به نام خدا شماره:................ تاریخ:............................. **** بر اساس مفاد ماده ۲ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، این قرارداد کار بین شرکت ..................... (سهامی خاص) که در این قرارداد به‌اختصار (کارفرما) نامیده می‌شود و…

قراردادها
۲۸
خرداد

مبایعه‌نامه ملک | نمونه قرارداد بیع ملک | قرارداد فروش ملک

کارشناسان رسمی دادگستری نمونه‌ای از مبایعه‌نامه ملک را گردآوری کرده و در این مطلب آورده‌اند. مبایعه‌نامه ملک ماده ۱-مبایعه‌نامه ملک طرفین قرارداد ۱-۱- فروشنده/فروشندگان...................................................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه ......................................... صادره از ................................ کد ملی .................................................. متولد ............................ ساکن .................................................................... تلفن ...................................... با وکالت/قیمومیت/ولایت/وصایت .................................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه ........................…

قراردادها
۲۷
خرداد

قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات

در این مطلب نمونه‌ای از قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی (به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات) این قرارداد بین امضاء کنندگان زیر: الف ) بانک ............... شعبه ................ به نشانی ................................................................. به‌عنوان (مالک) که…

قراردادها
۲۷
خرداد

نمونه قرارداد بیمه حوادث گروهی یک شرکت | قرارداد بیمه

در این مطلب کارشناسان رسمی دادگستری نمونه‌ای از قرارداد بیمه حوادث گروهی یک شرکت را تهیه کرده و آورده‌اند. نمونه قرارداد بیمه حوادث گروهی یک شرکت تاریخ شروع:....................................... تاریخ انقضاء:....................................... تاریخ صدور:........................................ حق بیمه سالیانه:.................................... تعداد بیمه‌شدگان:................................ این قرارداد بین شرکت ..................... به نشانی تهران،................................................................................................که در این قرارداد بیمه‌گزار نامیده می‌شود…

قراردادها
۲۷
خرداد

قرارداد انجام کار بر اساس پیمان | نمونه قرارداد پیمان‌کاری

در مطلب زیر نمونه‌ای از قرارداد انجام کار بر اساس پیمان توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. قرارداد انجام کار بر اساس پیمان این قرارداد در مورخه .............. بین برادر / خواهر ............... نام پدر ............ ش.ش ........... به نمایندگی از ..................................................................... به‌عنوان مجری (پیمانکار) به آدرس ....................................................................................................................…

قراردادها
۲۷
خرداد

نمونه قرارداد انجام کار | کارشناسان رسمی دادگستری

در مطلب زیر نمونه قرارداد انجام کار توسط کارشناسان رسمی دادگستری تهیه و آورده شده است. قرارداد انجام کار بسمه‌تعالی قرارداد حاضر بین                                                               که من‌بعد در این قرارداد کارفرما نامیده می‌شود از یک‌سو و آقای                                     که من‌بعد در این قرارداد کارگزار نامیده می‌شود: از سوی دیگر به شرح زیر درتاریخ                                 منعقد…

با بیش از 10 سال تجربه ما اطمینان می دهیم که بهترین راهنمایی را دریافت کنید