قراردادها
قراردادها
۱۴
دی

قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت خارجی

قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت خارجی قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت خارجی {بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت میت سوئی و شرکا ء } شماره مواد: ماده ۱-تعریفات ماده ۲- تائید و تصویب قرارداد ماده ۳- تأسیس شرکت سهامی ماده ۴- سرمایه وجوه اضافی موردنیاز ماده ۵- هیئت‌مدیره و…

قراردادها
۲
دی

قرارداد مشارکت مدنی خصوصی

به نام خدا (قرارداد مشارکت مدنی خصوصی) قرارداد مشارکت مدنی ذیل بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی که عبارت است از ((ماده ۱۰ قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند درصورتی‌که مخالف صریح قانون نباشند نافذ است.)) طرف اول قرارداد: خانم / آقای: ................................................فرزند آقای …

قراردادها
۲۱
تیر

دفترچه قرارداد واگذاری زمین صنعتی به متقاضیان

در این مطلب دفترچه قرارداد واگذاری زمین به متقاضیان توسط کارشناسان رسمی دادگستری آورده شده و همچنین نحوه پرکردن آن نیز ذکر شده است. واگذاری زمین به متقاضیان نکات قابل‌توجه در قرارداد واگذاری زمین به متقاضیان: -قبل از امضاء قرارداد کلیه مندرجات آن به‌دقت مطالعه شود. -کلیه قسمت‌های دفترچه قرارداد که با…

قراردادها
۲۱
تیر

فرم قرارداد کار معین | نمونه فرم قرارداد کار مشخص

در این مطلب نمونه فرم قرارداد کار معین (کار مشخص) توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. نمونه فرم قرارداد کار معین (کار مشخص) موضوع مصوبه شماره ۴۳۳۰۹/ت۴۲۴۵۰ مورخ ۱۳۸۸/۲/۱۳ هیئت محترم وزیران فرم قرارداد انجام کار معین فرم شماره                    معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ۱ـ نام دستگاه…

قراردادها
۲۱
تیر

نمونه فرم قرارداد مشاغل کارگری | قرارداد کار موقت کارگری

در این مطلب نمونه فرم قرارداد مشاغل کارگری توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. فرم قرارداد مشاغل کارگری موضوع مصوبه شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۴۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱ هیئت محترم وزیران فرم قرارداد کار موقت مشاغل کارگری (کارگری) فرم شماره                    معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ۱ـ نام دستگاه (کارفرما) ۲ـ شماره…

قراردادها
۲۱
تیر

نمونه فرم قرارداد واگذاری فعالیت‌های پشتیبانی و خدماتی

در این مطلب فرم قرارداد واگذاری فعالیت‌های پشتیبانی و خدماتی توسط کارشناسان رسمی دادگستری تهیه و آورده شده است. نمونه فرم قرارداد واگذاری فعالیت‌های پشتیبانی و خدماتی «بسمه‌تعالی» (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۸۳۲۶ / ت ۲۷۵۰۶ هـ مورخ ۱۳۸۱/۹/۵ هیئت‌وزیران) با آخرین اصلاحات انجام‌شده در اجرای بخشنامه ۱۳۱۹۲/۱۹۰۴ مورخ ۱۳۸۳/۲/۲ سازمان مدیریت…

قراردادها
۲۱
تیر

نمونه قرارداد آموزشی | نمونه قرارداد تدریس در مراکز علمی

در این مطلب نمونه‌ای از قرارداد آموزشی  توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. قرارداد آموزشی این قرارداد آموزشی بین مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه فردوسی مشهد که در این قرارداد به‌اختصار مرکز نامیده می‌شود به نمایندگی ------------------ مدیر مرکز رشد دانشگاه و جناب آقای/ سرکار خانم ---------------------- فرزند -------…

قراردادها
۲۱
تیر

فرم حق‌التدریس اعضاء غیر هیئت‌علمی دانشگاه و مراکز علمی

فرم قرارداد حق‌التدریس اعضاء غیر هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان توسط گروه کارشناسان رسمی دادگستری به صورت متن زیر گردآوری و آورده شده است. معاونت آموزشی - فرم حق‌التدریس اعضاء غیر  هیئت‌علمی نام و نام خانوادگی: محل خدمت: سال تحصیلی   ۱۳۸۹-۱۳۸۸                                نیم سال: اول گروه آموزشی : مشخصات…

قراردادها
۲۱
تیر

قرارداد خرید غذا بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

قرارداد خرید غذا موردنیاز بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند از بخش غیردولتی توسط کارشناسان رسمی دادگستری به صورت متن زیر تهیه و ارائه می‌گردد. متن قرارداد خرید غذا موردنیاز بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند از بخش غیردولتی خریدار : دانشگاه علوم پزشکی…

قراردادها
۱۷
تیر

قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی | کارشناسان رسمی دادگستری

قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی توسط گروه کارشناسان رسمی دادگستری به‌صورت متن زیر تهیه و ارائه می‌گردد. قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی بین امضاء کنندگان زیر: الف ) بانک ............... شعبه ................ به نشانی ................................................................. به‌عنوان (مالک) که در این قرارداد (بانک) نامیده می‌شود ازیک‌طرف. ب) خانم / آقا ................................................... شرکت به‌عنوان…

Cinque Terre

با بیش از 10 سال تجربه ما اطمینان می دهیم که بهترین راهنمایی را دریافت کنید