فرم ها
فرم ها
۲۱
تیر

فرم ارزیابی املاک | خدمات تخصصی کارشناسی رسمی راه و ترابری

نمونه فرم ارزیابی املاک (راه و ترابری) توسط گروه کارشناسان رسمی دادگستری به صورت متن زیر تهیه و آورده شده است. عنوان خدمت: ارزیابی املاک نام سازمان یا اداره اداره کل راه و ترابری استان گیلان عنوان خدمت ارزیابی اراضی و املاک و مستحدثات واقع در طرح‌های راه‌سازی آدرس و…

فرم ها
۲۱
تیر

نحوه محاسبه ارزش مهریه به وجه رایج کشور | محاسبه آسان مهریه

نحوه محاسبه ارزش مهریه به وجه رایج کشور توسط کارشناسان رسمی دادگستری به صورت متن زیر تهیه و توضیح داده می‌شود. الف - نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رایج کشور: عدد شاخص در سال قبل مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه ×   ------------------------------------   =  ارزش مهریه در حال حاضر عدد شاخص در سال وقوع…

فرم ها
۲۱
تیر

نحوه آسان محاسبه ارزش روز مهریه | محاسبه دقیق نرخ روز مهریه

نحوه آسان محاسبه ارزش روز مهریه توسط گروه کارشناسان رسمی دادگستری به صورت متن زیر شرح داده می‌شود. به‌موجب ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب مورخ ۷۷/۲/۱۳ هیئت‌وزیران، نحوه محاسبه ارزش مهریه به نرخ روز است: بر این اساس هرگاه مبلغ مهریه…

فرم ها
۲۱
تیر

پرسشنامه و پیشنهاد بیمه درخصوص بیمه تمام خطر نصب 

متن پرسشنامه و پیشنهاد بیمه در خصوص بیمه تمام خطر نصب توسط گروه کارشناسان رسمی دادگستری به صورت متن زیر تهیه و ارائه می‌گردد. متن پرسشنامه و پیشنهاد بیمه درخصوص بیمه تمام خطر نصب بیمه تمام خطر نصب                شرکت سهامی بیمه ...................... شماره ................................ ۱- موضوع قرارداد: (چنانچه طرح شامل چند…

فرم ها
۲۱
تیر

پرسشنامه و پیشنهاد بیمه برای بیمه تمام خطر مقاطعه‌کاری

متن پرسشنامه و پیشنهاد بیمه برای بیمه تمام خطر مقاطعه‌کاری توسط گروه کارشناسان رسمی دادگستری به صورت متن زیر تهیه و ارائه می‌گردد. متن پرسشنامه و پیشنهاد بیمه برای بیمه تمام خطر مقاطعه‌کاری شماره .......................................... ۱- موضوع قرارداد: چنانچه طرح شامل چند بخش است، بخش یا بخش‌هایی مورد بیمه را…

فرم ها
۱۶
تیر

نمونه وکالت‌نامه مرکب مشروح و کلی | وکالت مرکب مشروح و کلی

در این مطلب نمونه‌ای از وکالت مرکب مشروح و کلی توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. اصل این وکالت‌نامه را می‌توانید از فایل ضمیمه دریافت کنید. وکالت مرکب مشروح و کلی بسم‌الله الرحمن الرحیم موکل: خانم / آقای: فرزند آقای و نام مادر خانم ................... دارای شماره…

فرم ها
۱۶
تیر

نمونه وکالت‌نامه برای خرید املاک | وکالت خرید املاک

در این مطلب نمونه‌ای از وکالت خرید املاک توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. اصل این وکالت‌نامه را می‌توانید از فایل ضمیمه دریافت کنید. وکالت خرید املاک بسم‌الله الرحمن الرحیم موکل: خانم / آقای:                     فرزند آقای                و نام مادر خانم ................... دارای شماره  شناسنامه         صادره از                   متولد                    ساکن:…

فرم ها
۱۶
تیر

نمونه وکالت‌نامه امور کسبی و صنفی | وکالت امور کسبی و صنفی

در این مطلب نمونه‌ای از وکالت امور کسبی و صنفی توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. اصل این وکالت‌نامه را می‌توانید از فایل ضمیمه دریافت کنید. وکالت امور کسبی و صنفی بسم‌الله الرحمن الرحیم موکل: خانم / آقای:                     فرزند آقای                و نام مادر خانم ................... دارای شماره شناسنامه        …

فرم ها
۱۶
تیر

نمونه وکالت‌نامه برای امور اداری | وکالت امور اداری

در این مطلب نمونه‌ای وکالت امور اداری از توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. اصل این وکالت‌نامه را می‌توانید از فایل ضمیمه دریافت کنید. وکالت امور اداری بسم‌الله الرحمن الرحیم موکل: خانم / آقای:                     فرزند آقای                  و نام مادر خانم ................... دارای شماره شناسنامه         صادره از                   متولد                    ساکن:............................................................................................................ وکیل:…

فرم ها
۱۶
تیر

نمونه وکالت‌نامه برای اقامه دعوی | وکالت اقامه دعوی

در این مطلب نمونه‌ای از وکالت اقامه دعوی توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. اصل این وکالت‌نامه را می‌توانید از فایل ضمیمه دریافت کنید. وکالت اقامه دعوی بسم‌الله الرحمن الرحیم موکل: خانم / آقای:                     فرزند آقای                و نام مادر خانم ................... دارای شماره شناسنامه         صادره از                   متولد                    ساکن:............................................................................................................…

Cinque Terre

با بیش از 10 سال تجربه ما اطمینان می دهیم که بهترین راهنمایی را دریافت کنید