آیین نامه ها
آیین نامه ها
۱۴
بهمن

آیین‌نامه اجرایی بند (۳) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

متن زیر آیین‌نامه اجرایی بند (۳) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور شماره ۱۵۸۱۹۱/ت ۴۸۲۸۴ هـ را شرح می‌دهد که به کوشش کارشناسان رسمی دادگستری در این صفحه گردآوری‌شده است. وزارت نفت وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۳ بنا…

آیین نامه ها
۳
بهمن

آیین‌نامه مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک | کارشناسان رسمی دادگستری

آیین‌نامه مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک که در تشریح موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد توسط کارشناسان رسمی دادگستری در زیر به‌صورت کامل آورده شده است. کلیات آیین‌نامه مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک: ماده ۱) آیین‌نامه مربوط…

با بیش از 10 سال تجربه ما اطمینان می دهیم که بهترین راهنمایی را دریافت کنید