آیین نامه ها
آیین نامه ها
۱۸
بهمن

آیین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی

آیین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی (وزارت جهاد کشاورزی) توسط کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر آورده شده است. مقدمه وزیران عـضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست در جلـسه مورخ ۱۳۸۸/۲/۲۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۹۸۹۹/۰۲۰ مورخ ۱۳۸۷/۶/۱۳ وزارت…

آیین نامه ها
۱۸
بهمن

اصلاح مواد آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی

اصلاح مواد ۱۷ و ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۱/۴/۲۵ توسط کارشناسان رسمی دادگستری به صورت متن زیر تهیه و ارائه می‌گردد. شماره ۱۰۰/۲۵۶۲۲/۹۰۰۰ - ۱۳۹۱/۷/۱۷ جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر اصلاح…

آیین نامه ها
۱۷
بهمن

آیین‌نامه داوری در بخش تعاونی | کارشناسان رسمی دادگستری

آیین‌نامه داوری در بخش تعاونی که دارای ۲۸ ماده می‌باشد توسط کارشناسان رسمی دادگستری به‌طور کامل و جامع جمع‌آوری و در متن ذیل شرح داده‌شده است. بخش اول: کلیات آیین‌نامه داوری در بخش تعاونی ماده ۱ - اصطلاحات و تعاریف اصطلاحات و عبارات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح…

آیین نامه ها
۱۷
بهمن

آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی در کلیه شرکت‌های دولتی | کارشناسان رسمی دادگستری

آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی در کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۴) قانـون مدیریت خدمات کشـوری توسط کارشناسان رسمی دادگستری شرح داده می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت دادگستری وزارت اطلاعات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۳/۲۶…

آیین نامه ها
۱۶
بهمن

آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی | کارشناسان رسمی دادگستری

آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی که دارای ۱۴ ماده می‌باشد توسط کارشناسان رسمی دادگستری جمع‌آوری و در مطلب ذیل شرح داده‌شده است. شرح ماده آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی ماده ۱ ـ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی کلیه اهالی ساکن در مناطق مرزی کشور به‌استثنای اهالی ساکن…

آیین نامه ها
۱۶
بهمن

آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی | کارشناسان رسمی دادگستری

آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی که دارای ۱۴ ماده می باشد توسط کارشناسان رسمی دادگستری جمع آوری و در گزارش ذیل شرح داد شه است. ماده ماده ۱ ـ <<آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی >> کلیه اهالی ساکن در مناطق مرزی کشور به‌استثنای اهالی ساکن در شهرهای مرکز شهرستان‌ها…

آیین نامه ها
۱۶
بهمن

آیین‌نامه ایمنی کار با ماشین‌آلات عمرانی | کارشناسان رسمی دادگستری

آیین‌نامه ایمنی کار با ماشین‌آلات عمرانی ، توسط کارشناسان رسمی دادگستری به‌طور کامل و جامع جمع‌آوری و در ذیل شرح داده‌شده است. شماره ۸۷۲۲۸ تاریخ ۱۳۹۱/۶/۲ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور به پیوست یک فقره آئین‌نامه ایمنی کار با ماشین‌آلات عمرانی (به انضمام لوح فشرده) مصوب موضوع ماده ۸۵ قانون…

آیین نامه ها
۱۶
بهمن

آیین‌نامه اجرایی نحوه بلوک‌بندی در شرکت‌های تعاونی سهامی عام

آیین‌نامه اجرایی نحوه بلوک‌بندی در شرکت‌های تعاونی سهامی عام و شرح ماده‌های آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر آورده شده است. ماده ۱ - آیین‌نامه اجرایی نحوه بلوک‌بندی در شرکت‌های تعاونی سهامی عام واژه‌ها و اصطلاحات زیر در این آیین‌نامه، در معانی مشروح مربوط به‌کاربرده می‌شوند: ۱ -…

آیین نامه ها
۱۶
بهمن

آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی | کارشناسان رسمی دادگستری

آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در متن زیر توسط کارشناسان رسمی دادگستری آورده شده است. وزارت دادگستری وزارت جهاد کشاورزی وزارت کشور وزارت مسکن و شهرسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت رفاه و تأمین…

آیین نامه ها
۱۶
بهمن

ابطال آیین‌نامه‌های وزارت کشور و دستورالعمل‌های شماره ۱۴۳۶۱ وزارت مسکن و شهرسازی

ابطال آیین‌نامه‌های مورخ ۵۹/۷/۱، ۶۵/۱۱/۱۱ و ۷۲/۱۱/۹ و ۷۳/۶/۲۹ وزارت کشور و دستورالعمل‌های شماره ۱۴۳۶۱ مورخ ۶۱/۸/۱۱، ۱۶۱/۱ مورخ ۷۲/۴/۱ و ۵۴۳۰/۱۰۰ مورخ ۷۴/۴/۲۵ وزارت مسکن و شهرسازی توسط کارشناسان رسمی دادگستری به‌طور جامع جمع‌آوری و در متن زیر شر‌ح داده می‌شود. تاریخ: ۱۳۸۳/۲/۶ شماره دادنامه: ۳۱ کلاسه پرونده: ۷۸/۳۶۴…

با بیش از 10 سال تجربه ما اطمینان می دهیم که بهترین راهنمایی را دریافت کنید