آیین نامه ها
آیین نامه ها
۲۱
بهمن

آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی

آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی توسط کارشناسان رسمی دادگستری موردبررسی قرارگرفته و متن کامل این آیین‌نامه در این مطلب ضمیمه‌شده است. وزارت جهاد کشاورزی وزارت کار و امور اجتماعی وزارت بازرگانی وزارت دادگستری وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ بنا به پیشنهاد شماره ۱۶۲۳۸/۰۲۰…

آیین نامه ها
۲۱
بهمن

آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۲) قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲

آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۲) قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و در متن زیر آورده می‌شود. وزارت بازرگانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت دادگستری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۶/۱۱ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های…

آیین نامه ها
۲۱
بهمن

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی توسط کارشناسان رسمی دادگستری موردبررسی قرارگرفته و متن آن در زیر آورده شده است. آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی شماره ۱۲۰۲۷۵/ت ۴۶۸۶۷ هـ وزارت دادگستری وزارت کشور هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۵ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های…

آیین نامه ها
۲۱
بهمن

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات توسط کارشناسان رسمی دادگستری موردبررسی قرارگرفته و متن آن آورده شده است. آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات شماره ۱۴۱۶۰۲/ت ۴۶۵۱۳ هـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت…

آیین نامه ها
۲۱
بهمن

آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۱) و ماده (۳۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

در متن زیر آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳۱) و ماده (۳۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی توسط کارشناسان رسمی دادگستری موردبررسی قرار گرفت و متن کامل آن آورده شده است. آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳۱) و ماده (۳۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی شماره ۱۵۹۳۲۹/ت ۴۷۱۸۷ هـ وزارت…

آیین نامه ها
۲۱
بهمن

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۹۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه

آیین‌نامه اجرایی بند (م) ماده (۱۹۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط کارشناسان رسمی دادگستری بررسی و به‌صورت متن زیر آورده شده است. آیین‌نامه اجرایی بند (م) ماده (۱۹۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شماره ۱۵۹۳۳۳/ت ۴۸۲۰۹ هـ وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت…

آیین نامه ها
۲۱
بهمن

آیین‌نامه اجرایی قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی

آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۴۶) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی توسط کارشناسان رسمی دادگستری جمع‌آوری و بررسی‌شده و متن آن آورده شده است. آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۴۶) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شماره ۱۴۱۶۰۴/ت ۴۷۸۱۰ هـ وزارت کشور وزارت ارتباطات و فناوری…

آیین نامه ها
۲۱
بهمن

آیین‌نامه جامع برگزاری مسابقات طراحی معماری و شهرسازی

آیین‌نامه جامع برگزاری مسابقات طراحی معماری و شهرسازی توسط کارشناسان رسمی دادگستری بررسی گردیده و متن کامل در متن زیر آورده شده است. آیین‌نامه جامع برگزاری مسابقات طراحی معماری و شهرسازی مصوب جلسه ۵۱۳ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۵۱۳ مورخ ۸۱/۱۲/۲۰ به…

آیین نامه ها
۲۰
بهمن

آیین‌نامه ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری

مواد آیین‌نامه ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری و نکات اصلی آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری موردبررسی قرارگرفته و در مطلب زیر ذکرشده است. نظر به مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ مقرر می‌دارد: مقدمه ماده ۱ - آیین‌نامه ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری مقصود از تشکیلات…

آیین نامه ها
۲۰
بهمن

آیین‌نامه اجرایی قانون مالک و مستأجر | کارشناسان رسمی دادگستری

در مطلب زیر موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون مالک و مستأجر توسط کارشناسان رسمی دادگستری موردبررسی قرارگرفته شده و متن آن به‌صورت کامل آورده شده است. شماره:۶۹۱۴۵/ت ۱۹۸۴۵ ه-۱۳۷۸/۳/۱۷ موضوع: آیین‌نامه اجرایی قانون مالک و مستأجر -۴/۳۰ - ۷۸/۵/۱۱ به پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۸/۲/۱۹ هیئت…

با بیش از 10 سال تجربه ما اطمینان می دهیم که بهترین راهنمایی را دریافت کنید