آیین نامه ها
آیین نامه ها
۱۸
تیر

اصلاح آیین‌نامه ماده ۵ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۵ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین توس.ط کارشناسان رسمی دادگستری به صورت متن زیر گردآور و شرح داده می شود. هیئت‌وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۵۸٫۶٫۲۶ بنا به‌پیشنهاد شماره ۱٫۵۴۱۸ مورخ ۵۸٫۵٫۲۸ وزارت…

آیین نامه ها
۱۶
تیر

نحوه محاسبه مهریه و شاخص ماهانه برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه

نحوه محاسبه مهریه وجه رایج به نرخ روز و دیون و شاخص ماهانه برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک توسط کارشناسان رسمی دادگستری به‌صورت متن زیر تهیه و ارائه می‌گردد. ریاست محترم سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور احتراماً، در اجرای ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده…

آیین نامه ها
۲۹
اردیبهشت

اصلاح آیین‌نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و رسیدگی به شکایات

در این مطلب موضوع اصلاح آیین‌نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱  و  اصلاحیه تبصره مربوط به آن موردبررسی قرارگرفته و متن آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری شده است. اصلاحیه آیین‌نامه شماره ۱۰۰/۲۵۹۴۴/۹۰۰۰ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور به پیوست یک نسخه اصلاح…

آیین نامه ها
۳
اردیبهشت

اصلاح آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی | کارشناسان رسمی دادگستری

اصلاح آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی توسط گروه کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر گردآوری و آورده شده است. شماره ۶۱۶۰۷/ت ۴۱۵۰۶ هـ ۱۳۸۸/۳/۲۰ اصلاح آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت اطلاعات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور متن اصلاحیه…

آیین نامه ها
۳
اردیبهشت

آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد دفاتر اسناد رسمی

در مطلب زیر موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی موردبررسی قرارگرفته و متن تصویب‌نامه آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری جمع‌آوری و آورده شده است. آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی شماره ۲۱۲۹۶۲/ت ۳۷۸۹۹ ک وزارت دادگستری وزارت جهاد کشاورزی وزارت کشور…

آیین نامه ها
۳
اردیبهشت

آیین‌نامه اجرایی ماده ۵ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی

آیین‌نامه اجرایی ماده ۵ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظائف توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. آیین‌نامه اجرایی ماده ۵ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن هیئت‌وزیران دولت موقت انقلاب اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۵۸٫۱٫۶ بنا به…

آیین نامه ها
۳
اردیبهشت

آیین‌نامه معاملات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

آیین‌نامه معاملات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. شماره ۱۵۸۲۷۵/ت ۴۰۴۸۷ ک وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۲/۳۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۷۰۳/۱ مورخ…

آیین نامه ها
۳
اردیبهشت

آیین‌نامه معاملات صندوق ضمانت صادرات ایران | کارشناسان رسمی دادگستری

موضوع آیین‌نامه معاملات صندوق ضمانت صادرات ایران که در تاریخ ۱۳۹۱/۲/۳۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۷۰۳/۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب رسیده است، در مطلب زیر موردبررسی قرارگرفته و متن آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و ضمیمه‌شده است. شماره ۱۵۸۲۸۳/ت ۴۰۴۸۷ ک وزارت امور اقتصادی و دارایی…

آیین نامه ها
۳
اردیبهشت

آیین‌نامه پلمپ دفاتر تجارتی | گروه کارشناسان رسمی دادگستری

در مطلب زیر آیین‌نامه پلمپ دفاتر تجارتی موردبررسی قرارگرفته و متن کامل آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. آیین‌نامه مقررات راجع به پلمپ دفاتر تجارتی شماره ۶۵۶۶ – ۱۳۱۱/۳/۱۰ نظر به ماده ۱۱ قانون تجارت، مصوب اردیبهشت‌ماه ۱۳۱۱ مقرر می‌دارد: ماده ۱ - آیین‌نامه پلمپ دفاتر…

آیین نامه ها
۳
اردیبهشت

آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و در مطلب زیر آورده شده است. فصل اول - کلیات: ماده ۱ - آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در این آیین‌نامه، واژه‌های اختصاری زیر در مفاهیم مشروح مربوط به کار می‌رود: الف- قانون: قانون کانون…

Cinque Terre

با بیش از 10 سال تجربه ما اطمینان می دهیم که بهترین راهنمایی را دریافت کنید