نمونه رای دادگاه
نمونه رای دادگاه
۶
تیر

نمونه رأی در خصوص دعوی متقابل | رأی دادگاه دعاوی متقابل

در این مطلب نمونه‌ای از  رأی در خصوص دعوی متقابل توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. رأی در خصوص دعوی متقابل بسمه‌تعالی رأی دادگاه در خصوص دادخواست خواهان........ به‌طرفیت خوانده ............. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و دادخواست دعوی متقابل خوانده ...... به‌طرفیت خواهان ....…

نمونه رای دادگاه
۶
تیر

نمونه رأی در خصوص خیانت‌درامانت | رأی دادگاه خیانت‌درامانت

در این مطلب نمونه‌ای از رأی در خصوص خیانت‌درامانت توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. رأی در خصوص خیانت‌درامانت بسمه‌تعالی رأی دادگاه در این پرونده برحسب کیفرخواست صادره از شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی شهرری آقای غلامرضا فرزند حسین ۲۹ ساله اهل و ساکن تهران متهم است…

نمونه رای دادگاه
۶
تیر

نمونه رأی در خصوص تصرف عدوانی | دعوی تصرف عدوانی

در این مطلب نمونه‌ای از رأی در خصوص تصرف عدوانی توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. رأی در خصوص تصرف عدوانی بسمه‌تعالی (رأی دادگاه) در این پرونده آقایان علی و ناصر متهم‌اند به تصرف عدوانی شارع ۴ متری و تبدیل آن به ۲ متری به زمین آقای شاهرخ بوده…

نمونه رای دادگاه
۶
تیر

نمونه رأی دایر بر مطالبه خسارت ناشی از تصادف | مطالبه خسارت

در این مطلب نمونه‌ای از رأی دایر بر مطالبه خسارت ناشی از تصادف توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. اصل این رأی را می‌توانید از فایل ضمیمه دانلود کنید. رأی دایر بر مطالبه خسارت ناشی از تصادف بسمه‌تعالی به تاریخ .......... پرونده کلاسه ....... شماره دادنامه ........ مرجع رسیدگی: شعبه ......... دادگاه…

نمونه رای دادگاه
۱۹
اردیبهشت

شکوائیه شاکی باید جهت تحقیقات به حوزه انتظامی ارجاع می‌شد

در این مطلب دادنامه شماره ۸۲۳ با رای نهایی "حق آن بود که شکوائیه شاکی جهت انجام تحقیقات مقدماتی به حوزه انتظامی ارجاع می‌شد"  موردبررسی قرارگرفته شده متن کامل آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. شکوائیه شاکی باید جهت انجام تحقیقات مقدماتی به حوزه انتظامی ارجاع…

نمونه رای دادگاه
۳
اردیبهشت

نمونه حکم راجع به نفقه و پرداخت تمام مهریه | کارشناسان رسمی دادگستری

مطلب زیر توسط کارشناسان رسمی دادگستری تهیه‌شده است و در آن نمونه‌ای از حکم راجع به نفقه و پرداخت تمام مهریه و رأی دادگاه آورده شده است. رأی دادگاه درباره نفقه و پرداخت تمام مهریه بسمه‌تعالی خواسته زوجه خانم ........ به تعیین تکلیف نفقه اعم از گذشته و آینده و…

نمونه رای دادگاه
۲
اردیبهشت

ابطالیه سند | کارشناسان رسمی دادگستری

ابطالیه سند توسط گروه کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر جهت سهولت استفاده برای کاربران تنظیم و آورده شده است. متن ابطالیه سند پیرو سند انتقال قطعی شماره مورخ این دفترخانه و با عنایت به نامه شماره مورخ اداره ثبت‌اسناد و املاک و به لحاظ عدم مالیکت انتقال‌دهنده ، در تاریخ…

نمونه رای دادگاه
۶
اسفند

نمونه رأی مبنی بر تعدیل و تخلیه مورد اجاره به علت تعدی و تفریط

در متن زیر نمونه رأی مبنی بر تعدیل و تخلیه مورد اجاره به علت تعدی و تفریط توسط کارشناسان رسمی دادگستری موردبررسی قرار می‌گیرد. بسمه‌تعالی رأی دادگاه در خصوص تعدیل و تخلیه مورد اجاره به علت تعدی و تفریط دعوی خواهان به وکالت آقای ... علیه خوانده ... تعدیل و…

Cinque Terre

با بیش از 10 سال تجربه ما اطمینان می دهیم که بهترین راهنمایی را دریافت کنید