آراء دیوان عدالت کشور
آراء دیوان عدالت کشور
۱۴
دی

رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد کشتارگاه

رأی شماره: ۱۱۴ - ۱۲/۱۲/۱۳۵۳ رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور لزوم اخذ عوارض درکشتاگاههای کشور قبل ازکشتاردامها که در ماده ۵ تصویب‌نامه مورخ ۱۰/۷/۴۳ هیئت‌وزیران قیدگردیده ودرتبصره ۶۰ ماده‌واحده قانون بودجه اصلاحی سال ۴۳ ادامه اجراءآن تصویب‌نامه پیش بینی شده ومقررات تصویب‌نامه مزبور درماده ۱۵ مکررقانون اصلاح قانون حفاظت…

آراء دیوان عدالت کشور
۱۴
دی

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ه/۷۳/۴۷ ۱۹/۱۰/۱۳۷۳

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طبق ماده ۶۶ قانون خدمت وظیفه عمومی تهیه آئین‌نامه اجرائی قانون مزبور در موارد خاص مشترکا به عهده وزارتخانه‌های کشور، دفاع و سپاه و تصویب آن به هیئت دولت محول شده است. بنابراین وضع قاعده خاص درباره وضعیت خدمت وظیفه عمومی پرسنلی که پس…

آراء دیوان عدالت کشور
۱۸
تیر

رأی وحدت رویه درباره اخذ اجازه ازدواج وکالت زوجه از زوج

چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد با اثبات مراتب از ناحیه زوج در دادگاه و اخذ اجازه ازدواج وکالت زوجه از زوج در طلاق محقق و قابل‌اعمال نیست و این موضوع توسط گروه کارشناسان رسمی دادگستری به‌صورت متن زیر گردآوری و آورده شده است. رأی…

نمونه رای دادگاه
۶
تیر

نمونه رأی در خصوص دعوی متقابل | رأی دادگاه دعاوی متقابل

در این مطلب نمونه‌ای از  رأی در خصوص دعوی متقابل توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. رأی در خصوص دعوی متقابل بسمه‌تعالی رأی دادگاه در خصوص دادخواست خواهان........ به‌طرفیت خوانده ............. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و دادخواست دعوی متقابل خوانده ...... به‌طرفیت خواهان ....…

نمونه رای دادگاه
۶
تیر

نمونه رأی در خصوص خیانت‌درامانت | رأی دادگاه خیانت‌درامانت

در این مطلب نمونه‌ای از رأی در خصوص خیانت‌درامانت توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. رأی در خصوص خیانت‌درامانت بسمه‌تعالی رأی دادگاه در این پرونده برحسب کیفرخواست صادره از شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی شهرری آقای غلامرضا فرزند حسین ۲۹ ساله اهل و ساکن تهران متهم است…

نمونه رای دادگاه
۶
تیر

نمونه رأی در خصوص تصرف عدوانی | دعوی تصرف عدوانی

در این مطلب نمونه‌ای از رأی در خصوص تصرف عدوانی توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. رأی در خصوص تصرف عدوانی بسمه‌تعالی (رأی دادگاه) در این پرونده آقایان علی و ناصر متهم‌اند به تصرف عدوانی شارع ۴ متری و تبدیل آن به ۲ متری به زمین آقای شاهرخ بوده…

نمونه رای دادگاه
۶
تیر

نمونه رأی دایر بر مطالبه خسارت ناشی از تصادف | مطالبه خسارت

در این مطلب نمونه‌ای از رأی دایر بر مطالبه خسارت ناشی از تصادف توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. اصل این رأی را می‌توانید از فایل ضمیمه دانلود کنید. رأی دایر بر مطالبه خسارت ناشی از تصادف بسمه‌تعالی به تاریخ .......... پرونده کلاسه ....... شماره دادنامه ........ مرجع رسیدگی: شعبه ......... دادگاه…

آراء دیوان عدالت کشور
۸
خرداد

مقررات اضافه‌حقوق کارمندان منتقل شده روزنامه رسمی به وزارت دادگستری

در این مطلب رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور که گویای این موضوع است که "موضوع کارمندان روزنامه رسمی که در اجرا تبصره ۴ ماده ۵ قانون بودجه کل کشور به وزارت دادگستری منتقل‌شده‌اند می‌توانند از مقررات اضافه‌حقوق و مزایای کارکنان مجلس شورای ملی که تا تاریخ تصویب ماده سوم قانون…

آراء دیوان عدالت کشور
۲۲
اردیبهشت

قابلیت استماع دعوی اعسار که مدیون به دعوی دائن اقامه کرده است.

در این مطلب رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شرح " قابلیت استماع دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی دائن اقامه کرده است. " موردبررسی قرارگرفته و متن آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. قابلیت استماع دعاوی اعسار رأی شماره: ۷۲۲- ۱۳۹۰/۱۰/۱۳…

نمونه رای دادگاه
۱۹
اردیبهشت

شکوائیه شاکی باید جهت تحقیقات به حوزه انتظامی ارجاع می‌شد

در این مطلب دادنامه شماره ۸۲۳ با رای نهایی "حق آن بود که شکوائیه شاکی جهت انجام تحقیقات مقدماتی به حوزه انتظامی ارجاع می‌شد"  موردبررسی قرارگرفته شده متن کامل آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است. شکوائیه شاکی باید جهت انجام تحقیقات مقدماتی به حوزه انتظامی ارجاع…

Cinque Terre

با بیش از 10 سال تجربه ما اطمینان می دهیم که بهترین راهنمایی را دریافت کنید